01.06.2021 – AKTUALIZACJA ZASAD TRANSPORTU W UE

Unia Europejska

W UE w dalszym ciągu zaleca się kierowcom posiadanie wystawionego przez pracodawcę Europejskiego Certyfikatu „Aneks 3” – w każdym przypadku realizacji transportu międzynarodowego. Dokument ten potwierdza obecność kierowcy w danym kraju w ramach transportu międzynarodowego. Dokument można znaleźć tutaj w kilku językach europejskich:

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/certificate-for-international-transport-worker.zip

Austria

Kierowcy transportu towarowego i pasażerskiego przekraczając granicę nie muszą posiadać zaświadczenia lekarskiego, wyniku testu, nie podlegają kwarantannie oraz obowiązkowi elektronicznej rejestracji.

W przypadku tranzytu przez Austrię konieczne jest spełnienie warunków umożliwiających wjazd z Austrii do kolejnego kraju.

Źródło: https://www.gov.pl/web/austria/przyjazd-i-tranzyt-przez-Austrie

Belgia

Personel zajmujący się transportem drogowym jest zwolniony z wypełniania Formularza Lokalizatora Pasażerów oraz Formularza Podróży służbowych za granicę. Rząd federalny zdecydował również o zwolnieniu pracowników transportu ze składania pod przysięgą oświadczeń.

Źródło: https://febetra.be/fr/belgique/

Francja

Od 19 maja godzina policyjna trwa od 21:00 do 6:00. 9 czerwca planowane jest przełożenie jej na 23:00. Godzina policyjna zostanie ostatecznie zniesiona 1 lipca.

W dalszym ciągu obowiązuje konieczność posiadania zaświadczenia związanego z godziną policyjną oraz dowód podróży służbowej.

Źródło: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/questions-reponses#attestations

Źródło: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement

Niemcy

Od 14 maja obowiązek testowania i kwarantanny przy wjeździe z kraju tzw. wysokiego ryzyka i obszarów o wysokiej zachorowalności nie będzie dotyczyć osób, które są ozdrowieńcami lub które zostały w pełni zaszczepione.

Jako w pełni zaszczepione będą traktowane osoby, których drugie szczepienie miało miejsce co najmniej 14 dni wcześniej. Jak ozdrowieńcy rozumie się podróżnych, u których pozytywny test Covid-19 miał miejsce co najmniej 28 dni wcześniej, a najpóźniej sześć miesięcy (po tym okresie traci się status ozdrowieńca).

Jednak osoby przybywające z obszarów z odmianami wirusów nadal podlegają obowiązkowi przeprowadzania testów i kwarantanny, niezależnie od statusu szczepienia (aktualny status poszczególnych krajów do sprawdzenia tutaj:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Dowody medyczne (potwierdzenia szczepień lub przebycia choroby) w formie papierowej lub cyfrowej w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim są akceptowane jako dowód pełnego szczepienia lub wyzdrowienia.

Źródło: https://csk.pl/od-14-05-2021-zmiana-zasad-zgloszeniowych-w-de/

Włochy

Członkowie załogi są zwolnieni z wypełniania Formularza Lokalizatora Pasażera  wyłącznie w ramach wykonywania swojej pracy lub w przypadkach, gdy wjazd na terytorium kraju odbywa się na pokładzie środka transportu, którym wykonywana jest usługa.

Źródło: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=10

Hiszpania

Od 9 maja 2021 roku na terytorium Królestwa Hiszpanii nie obowiązuje już stan alarmowy, co oznacza zakończenie obowiązywania godziny policyjnej.

Źródło: https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/estado-de-alarma.aspx

Zniesienie stanu alarmowego nie jest jednoznaczne z całkowitym odwołaniem obostrzeń, ani uchyleniem restrykcji związanych z wjazdem do Hiszpanii.

Decyzje dotyczące obostrzeń obowiązujących w poszczególnych wspólnotach autonomicznych pozostają w gestii władz regionalnych.

Zalecamy śledzenie obowiązujących obostrzeń i zaleceń w poszczególnych wspólnotach autonomicznych Hiszpanii:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/enlacesCCAA.htm

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania

Data dodania:

1 czerwca 2021

Tagi strony:

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.