Zapisy on-line na kursy, szkolenia i certyfikaty!

Certyfikowane szkolenia dla kierowców zawodowychProsimy o poprawne wypełnienie wniosku/zgłoszenia na kurs, szkolenie, certyfikat lub skontaktowanie się osobiście klikając tutaj. Treść wniosków jest podstawą wystawienia w terminie późniejszym dokumentów kwalifikacyjnych. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Wypełnij poniższy formularz i zapisz się On-line

Rodzaj kursu: *Imię i nazwisko: *Adres e-mail: *Telefon kontaktowy: Posiadane kategorie prawa jazdy:


Inne kategorie prawa jazdy: Dane to faktury (faktura wystawiana na firmę):
Uwagi i inne :
Płatność:


W przypadku opłaty należności za kurs przelewem, na pierwsze zajęcia szkoleniowe, kursant zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie zapłaty.Zmień
 1. Dane osobowe zawarte we wniosku podlegają przetwarzaniu na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej RODO;
 1. Dane osobowe pozyskane od osoby, której dane dotyczą będą wykorzystywane przez administratora danych osobowych (ADO) wyłącznie w celu realizacji określonych w korespondencji e-mail zadań. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów, w tym celów marketingowych, chyba że ten cel był określony w trakcie pozyskania danych osobowych i osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie w takim zakresie.
 2. Dane osobowe podlegając przetwarzaniu w następujących procesie szkolenia
 1. Dane osobowe pozyskane w wyniku wymiany korespondencji mailowej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez ADO są przetwarzane na podstawie art.  6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679 z zastrzeżeniem, że, gdzie stosowne, dane mogą być także przetwarzane w oparciu o zgodę osoby której dane dotyczą w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia.
 2. W rozumieniu art. 13 rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (UE):
 1. Administratorem danych osobowych jest CSK sp. z o.o. sp.kom..,
 2. Przedstawicielem administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Specjalista ds. rozliczeń, Pani Grażyna Wawrzyniak,
 3. Przetwarzanie danych osobowych dotyczy realizacji usług wykonywanych przez Administratora Danych Osobowych,
 4. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu:
  • Imię i nazwisko,
  • Numer telefonu,
  • Adres e-mail,
 5. Dane osobowe nie podlegają dalszemu przekazywaniu, chyba, że wynika to z natury i charakteru zleconej usługi.
 6. Dane osobowe będą przechowywane
 • Przez 5 lat – dotyczy dokumentacji podatkowej, jeżeli dane te muszą być ujawnione w dokumentacji podatkowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • Przez czas nieokreślony – dane konieczne do zakończenia innych postępowań, w tym: ubezpieczeniowych, windykacyjnych, sądowych, których stroną lub jakimkolwiek uczestnikiem jest osoba, której dane dotyczą.
 1. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora:
  • Ma prawo dostępu do danych, w szczególności może wnioskować o ujawnienie przetwarzanych danych osobowych w formie pozwalającej na jednoznaczne zidentyfikowanie tych danych,
  • Ma prawo żądania zmiany, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych w przypadkach prawem przewidzianych,
  • Ma prawo złożenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych,
  • Ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego,
  • Ma prawo żądania ujawnienia źródła pochodzenia danych osobowych,
 2. Administrator nie dokonuje procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania danych osobowych,
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są anonimizowane ani profilowane.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.