Certyfikat kompetencji CPC

CENA KURSU: 990 zł (brutto)

– ŚCIĄGNIJ MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z KURSU CPC NA DYSK

W cenie: zajęcia szkoleniowe, materiały edukacyjne, książka Certyfikat CPC, catering (nie dotyczy szkoleń zdalnych)

Szkolenie ma na celu kompleksowe przygotowanie kursanta do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego w transporcie osób lub rzecz. Egzamin organizowany jest przez Instytut Transportu Samochodowego.  Miejsce i termin egzaminu jest wybierany przez uczestnika szkolenia wg wykazu terminów określonych na stronie internetowej ITS, czyli www.its.home.pl.

Szkolenie trwa 3 weekendy (6 dni) – tj. ok. 45 godzin zajęć szkoleniowych. Program szkolenia przewiduje przedstawienie całego materiału niezbędnego do zdania egzaminu, a także ćwiczenia w zakresie zadań praktycznych. CSK dysponuje szeroką bazą pytań i zadań egzaminacyjnych.

Egzamin polega na rozwiązaniu testu oraz zadań praktycznych. Test pisemny składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru, po 8 pytań z każdego modułu, uczestnik ma 120 minut na rozwiązanie testu. Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch części, z których każda obejmuje po dwa pytania, czas na rozwiązanie to 120 minut. Warunkiem zaliczenia części testowej egzaminu oraz zadania jest uzyskanie 50 % możliwych do otrzymania punktów, natomiast z obu części łącznie należy uzyskać 60% punktów. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, kandydat otrzymuje Certyfikat Kompetencji Zawodowych w drogowym transporcie osób lub rzeczy.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.