BHP Oferta

CSK świadczy usługi doradczo – szkoleniowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.

— W zakresie BHP —

1. Organizujemy:
• szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników na wszystkich stanowiskach
• szkolenia dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami ( kadra kierownicza )
Szkolenia odbywają się w siedzibie Państwa firmy lub w naszych salach wykładowych.
2. Stała obsługa w zakresie doradztwa BHP (outsourcing BHP) m.in.:
• Monitorowanie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Bieżące informowanie pracodawcy o występujących brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji.
• Reprezentowanie Państwa przed Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną, Strażą Pożarną i pozostałymi instytucjami kontrolującymi.
3. Opracowujemy m.in.:
• Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, opracowywanie wyników i poziomu ryzyka, określanie działań korygująco – zapobiegawczych.
• Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
• Instrukcje stanowiskowe obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp.
• Wewnętrzne zarządzenia, regulaminy i instrukcje ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

— W zakresie ochrony przeciwpożarowej —

• Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz ich aktualizacje..
• Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego.
• Opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami.
• Przygotowanie obiektów do odbiorów przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną.
• Wyposażenie obiektów w sprzęt ochrony przeciwpożarowej (gaśnice, instrukcje, oznaczenia).
• Wyznaczanie oraz znakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych.
• Realizujemy zalecenia pokontrolne Państwowej Straży Pożarnej.
Na życzenie klienta pełnimy stały nadzór nad ochroną przeciwpożarową w jego firmie.

— Cennik —

cennik_bhp

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.