Wpis manualny a pakiet mobilności

W dniu 31.07 opublikowany został pakiet mobilności – czyli zbiór nowych regulacji dotyczących organizacji procesów delegowania, kabotaży, ale także nowe zasady związane z czasem jazdy i odpoczynku, czy też obsługi tachografu. Znakomita większość publikacji skupia się na tych najważniejszych zmianach, mających na celu ograniczenie procedur kabotażowych czy zmianę zasad delegowania pracowników. W przepisach pakietu mobilności zawarte są także mniej kontrowersyjne regulacje, które m.in. mają zasadniczy wpływ na obsługę tachografu. Co bardziej istotne, zmiany te wchodzą już 20 dni od daty publikacji, czyli 20 sierpnia. Co istotne – zmiana zasad logowania do tachografu czy wprowadzania wpisów manualnych może niestety skutkować wzrostem ilości nakładanych kar pieniężnych – i to od pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów.

Do rzeczy –> co się zmienia?

W art. 34 rozporządzenia 165/2014 (rozporządzenie w sprawie tachografów):
a) pod symbolem „łóżko”: przerwy, odpoczynek, urlop wypoczynkowy lub zwolnienie lekarskie,”;
b) pod symbolem na oznaczenie »promu/pociągu«: dodatkowo oprócz symbolu „łóżko”: okres odpoczynku spędzany na promie lub w pociągu zgodnie z wymogami art. 9 rozporządzenia (WE) 561/2006.”

Niby zmiana niepozorna, a jednak może mieć istotny wpływ na organizację pracy firmy oraz przebieg kontroli. A mianowicie:
1. Wprowadzenie obowiązku wpisu manualnego okresu urlopu czy chorobowego będzie obowiązkowe; w chwili obecnej znakomita większość przewoźników wystawia za ten okres zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu. Po wejściu w życie przepisów okazanie zaświadczenia nie będzie uznawane przez służby kontrolne – wymagany będzie wyłącznie wpis manualny (nawet gdy kierowca był na urlopie 2-3 tygodnie).
2. W przypadku, gdy kierowca będzie poruszał się pojazdem z tachografem analogowym, do celów kontroli będzie okazywał wypełnioną ręcznie wykresówkę za każdą dobę wolnego. W przypadku 2 tygodni urlopu – do wypełnienia 14 wykresówek z zaznaczonym odpoczynkiem (oczywiście jest to absurd, ale brzmienia przepisu nie zmienimy),
3. W przypadku korzystania z odpoczynku na promie (dzielonego) wprowadzono OBOWIĄZEK uruchomienia w tachografie opcji „prom/kolej”. Do chwili obecnej włączenie tej opcji było fakultatywne (nieobowiązkowe). Nieuruchomienie tej opcji będzie skutkowało karą pieniężną z tytułu nieprawidłowej obsługi tachografu.

Bardziej dotkliwy kłopot będą mieli kierowcy zaczynający pracę poza granicami Polski. Wówczas w trakcie wpisu manualnego uwzględnić trzeba będzie także okres dojazdu do pojazdu (a niekiedy także powrotu do bazy sprzed 2-3 tygodni). Zasadniczo celem zmiany zasad wpisu manualnego i rozszerzenie definicji „łóżka” jest ograniczenie ilości papierowych dokumentów (zaświadczeń) do absolutnego minimum. Sytuacją pożądaną jest okazywanie do kontroli wyłącznie karty kierowcy z dokonanymi wpisami manualnymi za wszystkie okresy przebywania poza pojazdem w ciągu ostatnich 28 dni.

Czy to się uda? Czas pokaże (i statystyki nakładanych kar)..

MASZ PROBLEM Z WPISEM MANUALNYM? Ściągnij bezpłatnie nasz poradnik!

Instrukcja logowania  

Data dodania:

6 sierpnia 2020

Tagi strony:

, ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.