» KIM JESTEŚMY?


CSK sp. z o.o. jest liderem w sektorze usług rozliczeniowych, prawnych oraz szkoleniowo – doradczych w branży transportowej. Działamy już od blisko 16 lat i współpracujemy z ponad tysiącem krajowych i zagranicznych firm transportowych. Znajomość branży oraz wieloletnie doświadczenie, a także zespół najlepszych specjalistów znających realia współczesnego rynku pracy pozwalają właściwie ocenić potrzeby przewoźników oraz ich oczekiwania.  Naszym klientom oferujemy szeroki zakres usług wspomagających transport drogowy.

» OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA


Obowiązujące regulacje prawne zobowiązują przewoźnika do gromadzenia ogromnych zasobów dokumentacji dotyczących pracy kierowcy. Główne  obowiązki zawarte są w przepisach ustawy o czasie pracy kierowców, Kodeksie pracy, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 oraz w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Podmiot realizujący przewozy, czyli przewoźnik, jest zobowiązany do bieżącego kontrolowania sposobu wykonywania zadań służbowych swoich kierowców, przeciwdziałania nadużyciom i naruszeniom, odpowiedniego dyscyplinowania osób naruszających normy i ogólnie organizowania przewozów tak, aby były przestrzegane przepisy prawa. Ponadto przedsiębiorca realizujący przewóz drogowy jest zobowiązany do rzetelnego i szczegółowego ewidencjonowania aktywności kierowcy, tj. jego czasu pracy, dyżuru, przestoju itp., przede wszystkim do celów właściwego wyliczania wynagrodzeń.

Dokumentacje muszą być regularnie tworzone i archiwizowane. Każdy dokument ma inny cel – nie ma dokumentów „ważniejszych” i „mniej ważnych”. CSK może wykonać dla przewoźnika cały zestaw dokumentów bądź jeden/kilka wybranych. Od ponad 16 lat zajmujemy się na zasadzie outsource’ingu rozliczaniem okresów aktywności, ewidencjonowaniem czasu pracy i przekazywaniem bieżących raportów z działań kierowców.

» JAKIE DOKUMENTY MOGĘ OTRZYMAĆ OD CSK ?


» JAK WYGLĄDA ORGANIZACJA OBIEGU DOKUMENTÓW ?


Rozliczenie kierowcy musi być wykonane w takim czasie, aby przestrzegane były regulacje dotyczące terminowości naliczania wynagrodzenia, wypłaty oraz wysyłania dokumentacji rozliczeniowej do ZUS i US. Z tego powodu na każdym etapie procesu rozliczania niezbędnym jest utrzymanie ściśle określonego reżimu czasowego.

» PIERWSZE SPOTKANIE Z CSK


W celu maksymalnego uproszczenia procedury rozpoczęcia współpracy, zanim CSK rozpocznie rozliczanie kierowców, przygotowujemy wstępną analizę prawną dokumentacji pracowniczej pod kątem bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorstwa przewozowego. W tym celu prosimy o zabranie ze sobą na pierwsze spotkanie zestawu dokumentacji wg wykazu zamieszczonego poniżej:

 • Wykaz pojazdów (w formie tabelarycznej z podziałem: TC-tachograf cyfrowy, TA-tachograf analogowy, BT- bez tachografu),
 • Wykaz kierowców zatrudnionych w okresie, który będzie rozliczany przez CSK,
 • Wykaz kierowców niezatrudnionych (umowa zlecenie itp.) z okresu, który będzie rozliczany przez CSK,
 • Wykresówki, dane z tachografu cyfrowego i karty kierowcy za okres, który będzie poddany analizie,
 • Karty urlopowe (kopie, skan), inne dokumenty niezbędne do poprawnego rozliczenia okresów aktywności,
 • Wykaz nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych (za okres który będzie podlegał analizie CSK),
 • Akta osobowe pracowników – do wglądu w celu dokonania kontroli prawidłowości ich prowadzenia (na życzenie),
 • Wszelkie kary nagan pracowników – kierowców związanych z kwestiami czasu pracy z okresu polegającego rozliczeniu,
 • Wzór umowy o pracę – celem dokonania analizy poprawności ustalenia warunków pracy i wynagrodzenia oraz sprawdzenia możliwości optymalizacji,
 • Dane kontaktowe do osoby (osób) które będą reprezentowały przedsiębiorstwo w kontaktach z CSK,
 • Wszystkie inne dokumenty – które w Waszej ocenie mogą być pomocne do współpracy.

W razie wątpliwości pozostajemy do dyspozycji – prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail. W stosunku do naszych klientów stosujemy ponadto atrakcyjne rabaty:

 1. Na obsługę prawną w zakresie kontroli drogowych oraz w siedzibie przedsiębiorstwa,
 2. Na szkolenia dla kierowców i kadry zarządzającej (BHP, CPC, DGSA, Kwalifikacja Wstępna i Szkolenie Okresowe).

 

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.