Do 14.03.2016 rejestracja chłodni

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych każdy podmiot (operator, właściciel) użytkujący instalacje chłodnicze  zawierające więcej niż 3 kg czynnika chłodniczego będącego fluorowanym gazem cieplarnianym lub substancją kontrolowaną w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 (substancje CFC oraz HFC) jest zobowiązany do rejestracji instalacji w Centralnym Rejestrze Operatorów. Obowiązek nie dotyczy użytkowników posiadających  naczepy chłodnie. Rejestracji dokonuje się na stronie internetowej www.cro.ichp.pl. Brak rejestracji (karty) urządzeń sankcjonowany jest karą pieniężną do 3000 zł.

Data dodania:

14 marca 2016

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.