Dzięki CSK 230 tys. zł kary uchylone

Od lutego 2023 roku w Wielkiej Brytanii obowiązują niezwykle rygorystyczne kary pieniężne nakładane na przedsiębiorstwa transportowe za przemyt imigrantów wynikający z uchybień w zabezpieczeniu pojazdów. Klient CSK miał przekonać się o dotkliwości tych kar już we wrześniu 2023 roku, kiedy w wyniku kontroli w Dover odnaleziono w ładowni 4 ukrytych „nieproszonych” gości. W wyniku postępowania Border Force nałożyło karę 52.000 funtów, z czego 12.000 na przewoźnika, 40.000 na kierowcę. Należy pamiętać, firma jest solidarnie odpowiedzialna za grzywnę nałożoną na kierowcę co oznacza, że w przypadku jej nieuiszczenia egzekucja prowadzona jest z majątku przewoźnika.

Efektem determinacji i wysiłków prawników CSK okazała się znacząca redukcja kary z 52.000 GBP do zaledwie 3.252 GBP. Przewoźnik ma w chwili obecnej trzy możliwości do wyboru, tj.
1. Zapłata zredukowanej kary – przewoźnik może uregulować zredukowaną kwotę i ustalić z kierowcą w formie Ugody pracowniczej potrącenia części kwoty z jego wynagrodzenia.
2. Rozłożenie płatności na dogodne raty
3. Postępowanie sądowe przed sądem brytyjskim w celu uchylenia decyzji nakładającej karę.

Należy przypomnieć, że decyzje o nałożeniu kary nakładanej przez Border Force w żadnym przypadku nie powinny być ignorowane przez przewoźników. W przypadku uprawomocnienia się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej organy brytyjskie mają prawo zażądać niezwłocznej zapłaty pełnej wysokości należności przy przekroczeniu granicy brytyjskiej, a w przypadku braku płatności pojazd z pełnym załadunkiem jest odholowany na koszt przewoźnika i zajmowany przez Koronę brytyjską. Odzyskanie pojazdu wymaga czasochłonnej procedury, nie wspominając o potencjalnych roszczeniach odbiorcy lub zleceniodawcy wobec przewoźnika z tytułu poniesionej szkody lub opóźnienia w transporcie.

*Dane osobowe usunięte zgodnie z dyrektywami RODO

Data dodania:

15 stycznia 2024

Tagi strony:

, ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.