Firmy transportowe a BDO

W dniu 1 stycznia 2020 roku zaczną obowiązywać regulacje dotyczące obowiązkowego wpisu do rejestru BDO (Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami). Chociaż z pozoru większość przedsiębiorstw transportowych nie podlega pod obowiązek rejestracji w BDO, jednakże analiza działalności dodatkowej i wspomagającej tych podmiotów (warsztaty, biura) może dać całkowicie inny pogląd. Przede wszystkim obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy m.in. przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

O ile sama usługa transportowa nie generuje odpadów, to obsługa biurowa (tonery) oraz techniczna (oleje, filtry, zużyte części) może produkować ich całkiem sporo.
Przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów zawierają katalog odpadów oraz ich (rocznej) ilości dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, a co za tym idzie podmioty je produkujące nie muszą zostać zgłoszone do BDO. Przykładowo, jeżeli dział biurowy przedsiębiorstwa transportowego „produkuje” więcej niż 5 kg kaset z drukarek laserowych rocznie, takie przedsiębiorstwo podlega zgłoszeniu do BDO. Inny przykład: sorbenty, szmaty zaolejone, zużyte ubrania ochronne itp – tutaj obowiązek zgłoszeniowy dotyczy ilości powyżej 100 kg. W zależności od rodzaju produkowanego odpadu: opony, oleje, elektroniczny sprzęt itp. oraz jego ilości, istnieje konieczność dokonania analizy, czy przewoźnik podlega pod obowiązek zgłoszenia do BDO.

Rejestr prowadzi Marszałek Województwa odpowiedni dla miejsca prowadzonej działalności. Za wpis do rejestru pobiera się opłatę 300 zł (100 zł dla mikroprzedsiębiorców). Kilka przykładów dla łatwiejszego zorientowania się w temacie:

 1. Podlegasz pod obowiązek zgłoszenia do BDO gdy:
  (a) masz warsztat i sam wymieniasz sobie opony w ciężarówkach, a następnie organujesz przekazanie zużytych opon do recyklingu,
  (b) wymieniasz klocki hamulcowe i inne elementy eksplatacyjne w bazie firmy (we własnym zakresie), a następnie przekazujesz odpady do utylizacji / recyklingu,
  (c) twoja własna księgowość / spedycja produkuje więcej niż 5 kg pustych kaset po tonerach bądź 5 kg pustych kardridży po tuszach do drukarki rocznie, które przekazujesz do recyklingu.
  (c) przekazujesz do utylizacji / recyklingu zużyty sprzęt biurowy o masie większej niż 5 kg / rocznie.
  (d) przekazujesz do utylizacji / recyklingu zużyte / uszkodzone palety w ilości większej niż 5 ton roczni,
  (e) dokonujesz samodzielnej wymiany uszkodzonych świetlówek (zawierających rtęć), ich zbierania i przekazania do zakładu utylizacji.
 2. Nie podlegasz pod obowiązek zgłoszenia do BDO gdy:
  (a) opony wymieniasz w zawnętrznym zakładzie pozostawiąjąc zużyte opony sprzedawcy,
  (b) wszelkie naprawy serwisowe dokonujesz w obcych zakładach, zostawiając zużyte części do utylizacji,
  (c) twoje biuro księgowe / spedycja nie produkuje więcej niż 5 kg kaset po tonerach / tuszach rocznie.
  (d) dokonujesz wymiany świetlówek (zawierających rtęć) za pośrednictwem odpowiedniego zakładu

Co istotne, przedsiębiorstwo, które będzie chciało przekazać odpady do recyklingu/utylizacji po 1 stycznia 2020 roku, nie będzie miało takiej możliwości bez posiadania odpowiedniego numeru w rejestrze BDO (za wyjątkiem ilości wyłączonych z obowiązku rejestracji). Przykładowo: przewoźnik zleci uprawnionemu zakładowi odbiór 200 kg zużytych klocków hamulcowych w skrzyni. Odbiorca odpadów odmówi przyjęcia do utylizacji/recyklingu w przypadku niepodania numeru BDO producenta (nadawcy) odpadu.

W przypadku wątpilwości, czy dany podmiot podlega pod obowiązek BDO czy też jest objęty wyłączeniem, polecamy lekturę szczegółowego portalu BDO na stronach urzędowych biznes.gov.pl.

Data dodania:

17 grudnia 2019

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.