Kary za imigrantów – koszmar w Calais

Koszmar kierowców pojazdów ciężarowych przeprawiających się na Wyspy Brytyjskie trwa. Nie chodzi bynajmniej wyłącznie o fakt niszczenia przez „imigrantów” (a bardziej bandytów) pojazdów i ładunków oraz o bezpośrednie fizyczne napaści na kierowców. Administracja brytyjska w dalszym ciągu stoi na stanowisku, iż chowający się w różnych zakamarkach pojazdów imigranci to nie problem Brytyjczyków, a przewoźników i ich kierowców. Chociaż w ostatnich miesiącach ze strony brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Philip Hammond oraz innych brytyjskich przedstawicieli płynęły deklaracje o łagodniejszym traktowaniu przewoźników, u których w ich pojazdach zmierzających do Wielkiej Brytanii znaleziono nieproszonych gości, w rzeczywistości UK Boarder Force nakłada maksymalne kary pieniężne, nierzadko przekraczające 10 tysięcy GPB (w zależności od ilości imigrantów w jednostce transportowej). Niestety kary pieniężne nakładane są zarówno na przedsiębiorstwo transportowe jak i na kierowcę. Dodatkowo kierowca może otrzymać czasowy zakaz wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z ustawą o uchodźcach z 1999 roku z późniejszymi zmianami przewoźnicy oraz ich kierowcy mają obowiązek wziąć ciężar odpowiedzialności na swoje barki, aby zapobiec przewozowi niepożądanych osób do Wielkiej Brytanii. W części II „Odpowiedzialność Przewoźników” dowiemy się, kto to jest osoba niepożądana (clandestine entrant), jakie kary mogą być nałożone, na kogo, oraz w jaki sposób będzie ustalania wysokość kar za przewóz niepożądanych osób do Wielkiej Brytanii Sekcja 32 (2) umożliwia nałożenie kary za przewożenie niepożądanych osób do Wielkiej Brytanii zarówno na przewoźnika jak i kierowcę. Wysokość kary determinuje oficer specjalnej komórki zajmującej się nielegalnymi imigrantami przy Agencji granicznej. Maksymalna kara, jaką może nałożyć wynosi nawet 2 000 GBP za jednego przewożonego imigranta. Obecnie prowadzone są konsultacje branżowe w których przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office) sondują, a nawet lobbują aby maksymalną karę zwiększyć o poziom inflacji do co najmniej 2 650 GBP

Jak uniknąć kary?

Sekcja 34 z wspomnianej wcześniej części II „Odpowiedzialność Przewoźników” ustawy o uchodźcach z 1999 wskazuje czynniki wpływające na obronę przed nałożeniem kary na przewoźnika i kierowcę. Zgodnie z sekcją 34 § 2  przewoźnik lub kierowca będzie mógł się uwolnić się od kary za przewóz niepożądanych osób jeżeli udowodni, iż on lub jego pracownik bezpośrednio odpowiedzialny za przewóz niepożądanych osób działał pod przymusem. Z kolei w myśl sekcji 34 § 3 przewoźnik lub kierowca będzie mógł się wybronić również jeżeli udowodni że:

a)       Nie wiedział i nie miał podstaw aby podejrzewać iż osoba niepożądana ukrywa lub może się ukrywać w jego pojeździe

b)       Efektywny system zapobiegania przewozowi osób niepożądanych był wprowadzony i operowany.

c)       Przy okazji osoba/osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie efektywnego systemu operowały nim prawidłowo.

Bardzo ważnym elementem obrony przed nałożeniem kary na przewoźnika i kierowcę jest przede wszystkim świadomość czyhających zagrożeń oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne zarówno kierowców jak i spedytorów w zakresie zapobiegania przewozowi osób niepożądanych. W momencie oceniania czy Przewoźnik bądź kierowca są odpowiedzialni oraz ustalania wysokości ewentualnej kary funkcjonariusz orzekający będzie oceniał czy odpowiednia procedura zapobiegawcza była wprowadzona i czy była ona odpowiednio przestrzegana przez wszystkich zainteresowanych. Sekcja 33 omawianej ustawy wskazuje kodeks postępowania[1] wydany przez Sekretarza Stanu który musi być przestrzegany przez każdy podmiot posiadający procedurę zapobiegawczą.

Brytyjskie służby graniczne, jako środek prewencyjny mający na celu ułatwienie firmom transportowym wprowadzenie stosownych zabezpieczeń i procedur chroniących ich pojazdy przed wtargnięciem nieuprawnionych osób, opracowały system akredytacji, którą może uzyskać każdy przewoźnik po spełnieniu określonych warunków. Udział w programie jest nieodpłatny i mogą do niego przystąpić wyłącznie firmy transportowe (indywidualni kierowcy nie mają takiej możliwości). Aby wziąć udział w programie akredytacji, firma musi spełnić określone warunki dotyczące zabezpieczenia pojazdów, przeszkolenia kierowców, jak również spełnić wszystkie wymagania określone przez Służbę Graniczną. Ponadto przedstawiciele/właściciele firm transportowych oraz zatrudnieni kierowcy mogą być zobowiązani do wzięcia udziału w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez funkcjonariuszy brytyjskiej SG. System akredytacji obejmuje między innymi: pisemne instrukcje dla kierowców, szkolenia dla kierowców, stosowanie list kontrolnych zabezpieczeń, stosowanie urządzeń zabezpieczających (np kłódki, sztaby i linki metalowe przy plandekach). Po załadunku, kierowca ma obowiązek sprawdzić urządzenia zabezpieczające i pojazd. Podobnie po każdym zatrzymaniu i przed wjazdem do Wielkiej Brytanii. Dołączenie do systemu akredytacji może pomóc obniżyć wysokości ewentualnych grzywien bądź nawet skutkować ich umorzeniem. Aby dołączyć do programu, przewoźnik musi wprowadzić skuteczny system zabezpieczeń dla swoich pojazdów. Należy również upewnić się, że urządzenia zabezpieczające są prawidłowo stosowane. Informacje o systemie akredytacji i sposobach zabezpieczenia pojazdów można znaleźć na poniższych stronach:

https://www.gov.uk/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/365307/How_to_avoid_a_Penalty_- _Polish.pdf

CSK od miesięcy prowadzi pełną obsługę prawną w zakresie akredytacji przewoźników. Aby potwierdzić skuteczność działań akredytacyjnych należy zapoznać się z poniższym dokumentem. U przewoźnika znaleziono 7 imigrantów i (zgodnie z powyższymi przepisami) zaproponowano karę w wysokości 14 tysięcy GPB. Ponieważ podmiot uzyskał przy pomocy CSK akredytację UK Border Force, ostatecznie zrezygnowano z ukarania przewoźnika wskazując jedynie na konieczność zapewnienia bardziej skutecznej ochrony. Zapraszamy przewoźników do współpracy.

pdf-icon

Decyzja o umorzeniu postępowania

[1]https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/342643/Civil_Penalty_code_of_practice.pdf

Data dodania:

4 marca 2016

Tagi strony:

, , ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.