Kierowcy z Ukrainy – uwaga na prawo jazdy!

Ilość kierowców „ze wschodu” zatrudnianych przez polskie firmy transportowe osiągnęła w 2019 roku wartość 50 tysięcy – i ciągle rośnie. Z tego też powodu w toku kontroli drogowych ujawniają się także problemy związane z zatrudnianiem kierowców z zagranicy, w tym kwestie związane z prawem jazdy. Niestety niewielu polskich przewoźników ma świadomość, że ważność prawa jazdy kierowcy zza wschodniej granicy po zatrudnieniu go przez polską firmę transportową wynosi zwykle tylko 6 miesięcy! Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami prawo jazdy, zagraniczne stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.

Po tym okresie kierowca jest zobowiązany wymienić prawo jazdy na polskie. Jeśli tego nie uczyni (a pracodawca tego nie dopilnuje) konsekwencje są drastyczne: przede wszystkim kierowca w razie kontroli nie zostanie dopuszczony do kontynuowania przewozu. Po wtóre, zarządzający transportem odpowiada na podstawie lp. 4.4 załącznika nr 4 do ustawy o transporcie drogowym – jest to naruszenie kategorii NN (najpoważniejsze), zatem automatycznie GITD wszczyna postępowanie o ocenę dobrej reputacji zarówno w stosunku do przewoźnika, jak i zarządzającego transportem (co wiąże się z kontrolą w siedzibie przewoźnika).

Aktualizacja! W związku z licznymi pytaniami odnośnie zasad wymiany prawa jazdy informuję, że termin 6 miesięcy nie dotyczy kierowców zatrudnionych w trybie uproszczonym, tj. poprzez oświadczenie o zamiarze zatrudnienia do urzędu pracy. Okres ten liczony jest dopiero od momentu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub pobyt stały.

Data dodania:

7 sierpnia 2019

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.