Komisja Europejska pozywa Polskę

W dniu 19 listopada 2015 roku Komisja Europejska opublikowała na stronach internetowych informację o pozwaniu Polski do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z uchybieniem obowiązkom ustanowienia krajowego elektronicznego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego, który powinien być wprowadzony niemal 2 lata temu na podstawie art. 16 ust. 1 i 5 rozporządzenia (WE) 1071/2009.

Przedmiotowe rejestry elektroniczne kraje członkowskie mały ustanowić i przyłączyć do rejestrów innych państw najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. Polska nie wypełniła jeszcze tego obowiązku (nawet nie wprowadziła właściwych uregulowań prawnych), co skutkuje brakiem efektywności wzajemnych połączeń między rejestrami na szczeblu unijnym. Komisja podjęła zatem decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciw Polsce.

Celem utworzenia rejestrów krajowych oraz ich połączenia we wspólną bazę informacji na temat przedsiębiorstw transportowych było ułatiwnie przepływu informacji między państwami członkowskimi w sprawie możliwych naruszeń popełnianych przez spółki prowadzące międzynarodowe przewozy towarowe lub pasażerskie (np. przekraczania dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu albo fałszowania zapisów urządzenia rejestrującego). Powyższe informacje są niezbędne w celu weryfikacji zagrożeń powodowanych przez poszczególne przedsiębiorstwa, a także pozwalają na ocenę dobrej reputacji przedsiębiorców i innych osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie przedsiębiorstwa w zakresie transportu.

Data dodania:

22 listopada 2015

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.