Pakiet mobilności – OPUBLIKOWANY

Tak jak przewidzieliśmy w poprzednim wpisie, w dniu 31 lipca 2020 roku opublikowano pakiet mobilności; w jego skład wchodzą 3 akty prawne, z których najwcześniej zacznie obowiązywać ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1054
z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów

NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE CZASU PRACY OD 20 SIERPNIA 2020

Czy dużo się zmieni? Jak to mawiają politycy: to zależy 🙂 Zasadniczo jeśli ktoś chce organizować swoje aktywności na dotychczasowych zasadach – może to robić bez większych trudności (należy zwrócić uwagę na kilka drobnych kwestii, o czym poniżej).

UZUPEŁNIONO KATALOG WYJĄTKÓW (czyli kto nie musi stosować normy z rozporządzenia 561/2006):

Od 20 sierpnia 2020 roku zacznie obowiązywać wyłączenie dotyczące kierujących pojazdami i zespołami pojazdów poniżej 7,5 tony przewożący materiały lub urządzenia do użytku kierowcy w trakcie pracy oraz w ramach dostawy rzeczy przez rzemieślników,

DOPRECYZOWANO PRZERWĘ W ZAŁODZE

Od sierpnia 2020 kierowcy w załodze oficjalnie zwolnieni z obowiązku wykorzystania przerwy podczas postoju pojazdu. Zatem kierowca siedzący z boku (rejestrujący dyspozycyjność) będzie miał automatycznie zaliczoną przerwę

ROZSZERZONO NORMY ODPOCZYNKU TYGODNIOWEGO

Od 20 sierpnia 2020 rozszerzony zostanie katalog trybów wykorzystania odpoczynku tygodniowego. Odpoczynek będzie mógł być wykorzystany na następujących zasadach:
1. wg norm dotychczasowych w transporcie krajowym i międzynarodowym: w ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje dwa odpoczynki regularne lub jeden regularny i jeden skrócony. Rekompensatę za niewykorzystany okres odpoczynku kierowca odbiera do trzeciego tygodnia następującego po tygodniu, którego skrócenie dotyczy. Rekompensatę dołącza się do innego odpoczynku, co najmniej 9 godzinnego i odbiera w całości. W tym przypadku kierowca wykorzystuje co najmniej jeden odpoczynek regularny w miesiącu (maksymalnie co 4 tygodnie) w miejscu siedziby przedsiębiorstwa lub w miejscu zamieszkania. Kierowca ma obowiązek udokumentować sposób wykorzystania odpoczynku regularnego.
2. wg norm nowych tylko w transporcie międzynarodowym: kierowca uprawniony jest do skorzystania w dwóch kolejnych tygodniach z dwóch odpoczynków skróconych, pod warunkiem wykorzystania rekompensaty (z tych dwóch kolejno skróconych odpoczynków) przed następnym odpoczynkiem tygodniowym regularnym (w trzecim tygodniu). UWAGA! Tutaj rekompensatę odbiera się PRZED odpoczynkiem tygodniowym regularnym (ważne ze względu na konieczność zaplanowania wcześniejszego zakończenia tygodnia). Odstępstwo może być zastosowane wyłącznie w transporcie międzynarodowym. Odpoczynek regularny z rekompensatami musi być wykorzystany w miejscu siedziby firmy lub w miejscu zamieszkania. Kierowca ma obowiązek udokumentować sposób wykorzystania odpoczynku regularnego.

Odpoczynki regularne (co najmniej 45 godzin) w trasie muszą być wykorzystane poza pojazdem, w odpowiednie dla każdej płci miejscu zakwaterowania wyposażonym w infrastrukturę noclegową i sanitarną. Należy liczyć się z wprowadzeniem obowiązku dokumentowania w poszczególnych państwach członkowskich sposobu i miejsca skorzystania z odpoczynku tygodniowego.

NOWE ZASADY „PROMOWEGO” PRZERYWANIA ODPOCZYNKÓW

Od sierpnia 2020 wyjątek dotyczący możliwości przerwania odpoczynku w celu wjazdu na prom (lub zjazdu) będzie rozszerzony. Od wskazanej daty możliwe będą trzy tryby:
1. na dotychczasowych zasadach – przerwanie regularnego (11 h) dziennego okresu odpoczynku maksymalnie dwukrotnie łącznie do jednej godziny,
2. odpoczynek tygodniowy skrócony – tak jak odpoczynek dzienny – maksymalnie dwukrotnie łącznie do jednej godziny
3. odpoczynek tygodniowy regularny – zasady tak jak powyżej pod warunkiem, że podróż trwa powyżej 8 godzin (nie doprecyzowano, czy chodzi o podróż promem / pociągiem czy całą podróż razem z transportem drogowym),

NOWE WYJĄTKI DOTYCZĄCE CZASU JAZDY

Dotychczasowy artykuł 12, przewidujący możliwość naruszenia norm czasu jazdy, przerw i odpoczynku w zakresie konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu, ładunku lub osób pozostał niezmieniony – zatem nadal w przypadku naruszenia jakiejkolwiek normy z przyczyn niedających się przewidzieć kierowca opisuje wydruk po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój.
Wprowadzono jednak dwa dodatkowe wyjątki:
1. Wydłużenie czasu jazdy o godzinę – kierowca zjeżdżając na odpoczynek tygodniowy regularny będzie mógł przedłużyć czas prowadzenia pojazdu o jedną godzinę.
2. Wydłużenie czasu jazdy o dwie godziny – kierowca zjeżdżając na odpoczynek tygodniowy regularny będzie mógł przedłużyć czas prowadzenia o dwie godziny, pod warunkiem wykorzystania przed tym okresem dodatkowej przerwy w wymiarze 30 minut. Wykorzystane ponadnormatywne czasy prowadzenia trzeba będzie zrekompensować równoważnym okresem odpoczynku dołączonym do odpoczynku tygodniowego lub dziennego.

ZMIANY W PRZEPISACH O TACHOGRAFACH.

Oprócz norm związanych z czasem pracy, delikatnej zmianie poddano również regulacje rozporządzenia 165/2014 (o tachografach). Wchodzących zmian w dniu 20 sierpnia 2020 nie ma zbyt wiele – oto one:
1. zapisy tachografu będą służyć nie tylko do kontroli czasu jazdy i odpoczynków, ale także warunków pracy, spełnienia obowiązków związanych z delegowaniem, przewozami kabotażowymi itp.
2. wpis manualny będzie także obejmował zwolnienie lekarskie i urlop wypoczynkowy (nie trzeba będzie mieć dodatkowego zaświadczenia od pracodawcy),
3. kierowca będzie miał OBOWIĄZEK użyć opcji prom/kolej w tachografie w przypadku korzystania odpoczynku na promie/kolei. W chwili obecnej wpis „prom/kolej” nie jest obligatoryjny.

Jeśli macie wątpliwości – piszcie do nas. Z uwagi na okres urlopowy czas odpowiedzi może być lekko wydłużony.

Data dodania:

2 sierpnia 2020

Tagi strony:

, ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.