Czas Pracy – Vademecum kierowcy i pracodawcy

35.00 

Piąte wydanie Vademecum uzupełnione zostało o nowe, stosowane przez organy kontrolne i sądy interpretacje przepisów związanych z czasem pracy i sposobem jego rejestracji. Skupiono się również na kwestii nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców, skupiając się na nowych przepisach dotyczących ograniczenia pracy w nocy, a także sposobów ewidencjonowania czasu pracy kierowców. Na prośbę czytelników w treści publikacji zawarto wzory „bezpiecznych” umów o pracę (zarówno dla pracodawcy jak i pracownika) i innych dokumentów, niezbędnych przy zatrudnieniu. Znacznej reorganizacji poddano również dział dotyczący obsługi tachografów cyfrowych, z uwagi na sposób podejścia organów kontroli do analizy tych danych i zasad ich archiwizacji. Jak zwykle głównym priorytetem podczas tworzenia publikacji była minimalizacja otrzymywania kar pieniężnych i wskazanie sposobów legalnego wykorzystania treści omawianych przepisów do ochrony interesów firm transportowych.

Brak w magazynie

Opis

Uwaga nowe wydanie!

Piąte wydanie Vademecum uzupełnione zostało o nowe, stosowane przez organy kontrolne i sądy interpretacje przepisów związanych z czasem pracy i sposobem jego rejestracji. Skupiono się również na kwestii nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców, skupiając się na nowych przepisach dotyczących ograniczenia pracy w nocy, a także sposobów ewidencjonowania czasu pracy kierowców. Na prośbę czytelników w treści publikacji zawarto wzory „bezpiecznych” umów o pracę (zarówno dla pracodawcy jak i pracownika) i innych dokumentów, niezbędnych przy zatrudnieniu. Znacznej reorganizacji poddano również dział dotyczący obsługi tachografów cyfrowych, z uwagi na sposób podejścia organów kontroli do analizy tych danych i zasad ich archiwizacji. Jak zwykle głównym priorytetem podczas tworzenia publikacji była minimalizacja otrzymywania kar pieniężnych i wskazanie sposobów legalnego wykorzystania treści omawianych przepisów do ochrony interesów firm transportowych.

Kliknij na link, aby obejrzeć przykład publikacji – Vademecum – przykład.

Autor – były inspektor ITD zawarł w nim wszystkie niezbędne informacje zarówno dla kierowcy jak i pracodawcy. Opisuje w jaki sposób prawidłowo dysponować czasem pracy w ujęciu przepisów socjalnych jak również przepisów kodeksu pracy – ustawy o czasie pracy kierowcy.

Spis zawartości:

Rozdział 1 Okresy aktywności kierowcy

1. Czas pracy czy czas jazdy?

 • ILE PRACY W TYGODNIU?
 • DZIENNY OKRES PROWADZENIA
 • ZALEŻNOŚĆ JAZDY DZIENNEJ I ODPOCZYNKU
 • DOJAZD DO PRACY
 • PRACA ZAŁOGI KILKUOSOBOWEJ
 • TYGODNIOWY OKRES PROWADZENIA
 • DWUTYGODNIOWY OKRES PROWADZENIA

2. Przerwy w prowadzeniu pojazdów

 • PRZERWY W ZAŁODZE DWUOSOBOWEJ
 • INNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PRZERWY
 • PROBLEMY ZE ZNALEZIENIEM WŁAŚCIWEGO MIEJSCA
 • PARKINGOWEGO NA PRZERWĘ

3. Odpoczynki dzienne i tygodniowe

 • ODPOCZYNKI DZIENNE
 • ODPOCZYNEK DZIENNY W ZAŁODZE
 • ODPOCZYNEK TYGODNIOWY
 • WYKORZYSTANIE ODPOCZYNKU W POJEZDZIE

4. Wyjątki w stosowaniu norm

 • Promy
 • Sytuacje szczególne

5. Kto nie musi stosować przepisów rozporządzenia 561/2006?

Rozdział 2 Przepisy krajowe

 • 2.1 Zakres stosowania przepisów krajowych
 • 2.2 Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
 • 2.2.1 Czas pracy
 • 2.2.2 Czas dyżuru
 • 2.2.3 Czas pozostawania w dyspozycji
 • 2.2.4 Przerwy
 • 2.2.5 Odpoczynki
 • 2.2.6 Systemy czasu pracy
 • 2.2.6.1 Standardowy czas pracy
 • 2.2.6.2 Równoważny czas pracy
 • 2.2.6.3 Przerywany czas pracy
 • 2.2.6.4 Zadaniowy system czasu pracy
 • 2.2.6.5 Mieszany system czasu pracy (art. 19 ucpk)
 • 2.2.6.6 Informowanie o przyjętym systemie czasu pracy
 • 2.2.6.7 Praca w nocy
 • 2.2.7 Godziny nadliczbowe
 • 2.2.8 Obowiązki pracodawcy
 • 2.2.9 Dokumentowanie dni wolnych
 • 2.2.10 Normy czasu pracy obowiązujące przewoźników osób na liniach do 50 km

Rozdział 3 Tachografy analogowe

 • 3.1 Urządzenie rejestrujące
 • 3.2 Rodzaje tachografów
 • 3.3 Użytkowanie tachografu
 • 3.4 Rejestracja danych
 • 3.5 Wykresówki
 • 3.6 Fałszowanie zapisu
 • 3.7 Rejestracja błędów

Rozdział 4 Tachografy cyfrowe

 • 4.1 Wiadomości ogólne4.2 Budowa systemu
 • 4.3 Rodzaje i sposoby zapisu danych
 • 4.4 Użytkowanie tachografu cyfrowego
 • 4.4.1 Prezentacja najczęściej spotykanych tachografów cyfrowych
 • 4.4.2.1 Siemens
 • 4.4.2.1.1 Elementy obsługowe
 • 4.4.2.1.2 Wyświetlacz
 • 4.4.2.1.3 Rozpoczęcie użytkowania tachografu Siemens przez przedsiębiorstwo
 • 4.4.2.1.4 Użytkowanie tachografu przez kierowcę
 • 4.4.2.1.5 Zasady prawidłowego użytkowania drukarki tachografu
 • 4.4.2.1.6 Przegląd menu urządzenia
 • 4.4.2.1.7 Czas UTC, a rzeczywisty
 • 4.4.2.1.8 Wyświetlanie danych
 • 4.4.2.1.9 Komunikaty specjalne urządzenia
 • 4.4.2.1.10 Wydruki – struktura i rodzaje
 • 4.4.2.1.11 Piktogramy – obrazkowy język tachografu
 • 4.4.2.2 Actia Smartach(r)
 • 4.4.2.2.1 Elementy obsługowe
 • 4.4.2.2.2 Tryby pracy i obsługa urządzenia
 • 4.4.2.2.3 Ustawienie trybu czasu drukowania danych
 • 4.4.2.2.4 Czas UTC i regulacja czasu lokalnego
 • 4.4.2.2.5 Sporządzanie wydruków
 • 4.4.2.2.6 Wpisy specjalne – OUT i Prom/Kolej
 • 4.4.2.2.7 Rozpoczęcie i zakończenie miejsca pracy
 • 4.4.2.2.8 Wpisy manualne
 • 4.4.2.2.8 Obsługa drukarki
 • 4.4.2.3 Stoneridge
 • 4.4.2.3.1 Podstawy obsługi
 • 4.4.2.3.2 Wpisy manualne
 • 4.4.2.3.3 Tryby specjalne
 • 4.4.2.3.4 Wydruki
 • 4.4.2.3.5 Czas lokalny i czas UTC
 • 4.4.2.3.6 Regulacja trybu wyświetlania danych
 • 4.4.2.3.7 Wskazania wyświetlacza
 • 4.4.2.3.8 Obsługa drukarki urządzenia