Protesty rolników a czas pracy kierowców

Od kilku tygodni rolnicy w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej wyjeżdżają na drogi w ramach protestu, którego celem jest sprzeciw wobec polityki rolnej Unii Europejskiej, Zielonego Ładu oraz importu niektórych towarów z Ukrainy.
W następstwie protestów powstają dotkliwe utrudnienia w ruchu drogowym. Zazwyczaj blokowane są drogi krajowe i wojewódzkie. Utrudnień można spodziewać się również na przejściach granicznych z Ukrainą.
Strajki rolników stanowią ogromny problem dla przedsiębiorstw transportowych i kierowców zawodowych, których obowiązują konkretne normy aktywności:
🔹dzienny okres prowadzenia pojazdu – 9 godzin (10 godzin dwa razy w tygodniu),
🔹tygodniowy okres prowadzenia pojazdu – 56 godzin,
🔹okres prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni – 90 godzin,
🔹okres prowadzenia pojazdu bez przerwy – 4 godziny 30 minut,
🔹dzienny okres odpoczynku – 11 godzin (9 godzin trzy razy między dwoma odpoczynkami tygodniowymi),
🔹tygodniowy okres odpoczynku – 45 godzin (24 godziny, które muszą zostać skompensowane do końca trzeciego tygodnia po którym nastąpiło skrócenie odpoczynku).
Jeśli z powodu blokady drogi kierowca musi np. wybrać dłuższą, alternatywną drogę do miejsca docelowego lub czasowo nie może kontynuować jazdy i nie jest w stanie dostosować swojego czasu pracy do wyżej wymienionych norm, może skorzystać z możliwości jakie daje mu art. 12 rozporządzenia 561/2006:
”Pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju, kierowca może odstąpić od przepisów art. 6–9 w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku. Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój. (…)”
Jeżeli zatem kierowca będzie zmuszony do skorzystania z odstępstwa na podstawie art. 12 obowiązkowo sporządza wydruk i wyczerpująco opisuje okoliczności i przyczyny popełnienia danego naruszenia. W przeciwnym razie podczas kontroli drogowej i stwierdzeniu naruszenia przez osobę kontrolującą może zostać zastosowana sankcja zarówno na kierowcę jak i przewoźnika .
Przykładowy opis wydruku jaki powinien się znaleźć po popełnieniu naruszenia ma postać następującą:
„W dniu … z powodu protestu rolników i blokady drogi krajowej nr …, która była nieprzejezdna skróciłem dzienny okres odpoczynku o … , ponieważ musiałem dojechać do pierwszego bezpiecznego parkingu w celu realizacji odpoczynku. art. 12/561/2006, podpis kierowcy”
WAŻNE! W przypadku konieczności naruszenia przepisów regulujących czas jazdy i odpoczynku kierowca bezwzględnie NIE MOŻE wyciągnąć karty/wykresówki z tachografu. Zgodnie z taryfikatorem kar stanowiącym załącznik nr 3 do Ustawy o Transporcie Drogowym za wykonywanie przewozu drogowego z ingerencją w działanie tachografu lub dane rejestrowane przez tachograf na przedsiębiorstwo w przypadku kontroli nałożona zostanie kara w wysokości 5 tysięcy złotych, a wykroczenie klasyfikowane jest, jako bardzo poważne.
CIEKAWOSTKA
Z powodu protestu francuskich rolników hiszpański rząd zdecydował się na złagodzenie przepisów dotyczące czasu jazdy i odpoczynku. Stosowne regulacje zostały opublikowane 20 lutego br. i obejmują wszystkich kierowców, którzy będą zmuszeni do naruszenia przepisów o okresie od 05 do 14 lutego br. oraz od 19 do 26 lutego br. Zgodnie z nowymi uregulowaniami:
🔹maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu został wydłużony z 9 do 10 godzin,
🔹tygodniowy – z 56 do 60 godzin,
🔹okres dziennego odpoczynku został skrócony z 11 godzin do 9 godzin,
🔹dopuszczona jest możliwość odroczenia terminu rozpoczęcia tygodniowego okresu odpoczynku powyżej sześciu okresów 24-godzinnych.
Obraz: Policja Cieszyn

Data dodania:

23 lutego 2024

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.