Ryczałty noclegowe – interpretacja ZUS

W dzień po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego na stronach internetowych CSK (tutaj) zawarliśmy informację, iż treść wyroku nie wpływa zbytnio na prawo przedsiębiorcy do wypłacania diet i ryczałtów noclegowych na tych samych zasadach co przed wyrokiem. Oczywiście z czasem naszły wątpliwości nie tyle ze stanem prawnym, ale z nieobliczalnością organów podatkowych i ZUS, które mogą dowolnie kształtować interpretacje dotyczące przepisów art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców, a w konsekwencji swobodnie uznawać (bądź nie) prawo przedsiębiorcy do uwzględniania jako nieoskładkowanego przychodu kierowcy kwot wypłacanych jako diety i ryczałty noclegowe.

Ostatecznie okazało się, że ZUS podchodzi do tematu z zadziwiającym (niespotykanym) spokojem i pragmatyzmem. Wg interpretacji zawartej poniżej (w linku) ZUS nie widzi problemu jeśli chodzi o prawo zaliczania diet i ryczałtów do kwot niepodlegających oZUSowaniu w odniesieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.  W ocenie ZUS dopóki kwoty wypłaconych diet i ryczałtów będą mieściły się w granicach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77 (5) par. 2 Kodeksu pracy, dopóty przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do uwzględniania tych kwot w wyliczeniach należnych składek ZUS.

Reasumując w ocenie ZUS pomimo wyroku TK przedsiębiorca nadal ma prawo do wypłaty ryczałtów noclegowych i w dalszym ciągu nie musi uwzględniać tych kwot w składkach ZUS.

INTERPRETACJA ZUS NR WPI/200000/43/12/2017

Data dodania:

23 marca 2017

Tagi strony:

, ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.