UWAGA! – ZMIANA ZASAD LOGOWANIA DO TACHOGRAFU

W roku 2019 służby kontrolne, zarówno krajowe jak i zagraniczne,  zmieniły podejście w zakresie sposobu dokumentowania kraju rozpoczęcia i zakończenia zmiany roboczej przy użyciu tachografu cyfrowego. Od momentu rozpoczęcia stosowania tachografów cyfrowych (czyli od 2006 roku) uwzględniane były dwa tryby wpisów manualnych odnośnie kraju rozpoczęcia i zakończenia zmiany: tj. dwa wpisy odrębnie – przed rozpoczęciem i tuż po zakończeniu pracy, oraz dwa wpisy w jednym momencie tj. po zakończeniu odpoczynku dziennego wpis „kraj zakończenia zmiany” i niezwłocznie „kraj rozpoczęcia zmiany”.

W związku z treścią wyroku ETS sygn. C-394/92, w którym zdefiniowano „dzienny okres pracy” służby kontrolne od niedawna zaczęły stosować sądową interpretację wprost. Zgodnie z tą interpretacją dzienny okres pracy rozpoczyna się wraz z uruchomieniem przez kierowcę tachografu po zakończeniu tygodniowego lub dziennego okresu odpoczynku lub, jeżeli dzienny odpoczynek podzielony jest na odrębne okresy, po okresie odpoczynku trwającym co najmniej dziewięć godzin. Jego zakończenie następuje z rozpoczęciem dziennego okresu odpoczynku lub, jeżeli dzienny odpoczynek podzielony jest na oddzielne okresy, z rozpoczęciem okresu odpoczynku obejmującego co najmniej dziewięć kolejnych godzin.

Należy zatem stosować wyłącznie jeden tryb deklarowania miejsca rozpoczęcia i zakończenia zmiany roboczej:

Uwaga 1 – Jeżeli kierowca dysponuje tachografem inteligentnym (pierwsza rejestracja pojazdu po 15 czerwca 2019 roku) nie ma obowiązku dokonywania wpisów kraju rozpoczęcia i zakończenia zmiany roboczej,.

Uwaga 2 – Jeżeli kierowca przez omyłkę wprowadzi nieprawidłowe oznaczenie kraju rozpoczęcia / zakończenia zmiany, powinien niezwłocznie dokonać następnego poprawnego wpisu.

Uwaga 3 – Jeżeli kierowca po dokonaniu wpisu zakończeniu zmiany otrzyma polecenie kontynuowania podróży, to ten wpis jest traktowany jako tymczasowy i po faktycznym zakończeniu pracy kierowca ponownie wpisuje „kraj zakończenia”.

Pobierz instrukcję dla swojego kierowcy

Data dodania:

17 września 2019

Tagi strony:

, , ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.