Wakacyjne zakazy ruchu 2016

CSK przypomina, że od najbliższego piątku (24.06.2016) obowiązywać będą wakacyjne zakazy ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach ograniczenie ruchu dotyczy wszystkich dróg publicznych w Polsce i obowiązuje w następujących okresach:

 1. a) od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,
 2. b) od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę,
 3. c) od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę.

Przepisy nie mają zastosowania m.in. do pojazdów używanych:

 1. przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
 2. do przewozu żywych zwierząt,
 3. dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
 4. dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
 5. do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
 6. do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
 7. do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 8. do przewozu lekarstw i środków medycznych,
 9. do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 10. w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
 11. do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
 12. do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 13. do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
 14. do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
 15. do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
 16. w transporcie kombinowanym,
 17. dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych.

Powyższe wyłączenia dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

Ograniczenia nie mają również zastosowania do :

 1. pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niestosowanie się do powyższych przepisów może wiązać się z nałożeniem grzywny na kierowcę oraz skierowaniem pojazdu na parking administracyjny.

Data dodania:

23 czerwca 2016

Tagi strony:

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.