Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża projekt programu dofinansowania pojazdów zeroemisyjnych dla przedsiębiorców. Wsparcie realizowane będzie w latach 2024 – 2029 lub do wyczerpania środków. Program ma na celu polepszenie jakości powietrza poprzez stopniową redukcję ilości używanych paliw emisyjnych, co zwiększy również polską konkurencyjność na tle europejskiego rynku. W obecnych czasach zauważalnym trendem jest dążenie do ekologicznej formy prowadzenia przedsiębiorstwa, co dodatkowo powinno skłaniać firmy transportowe do udziału w wymienionym projekcie. Zeroemisyjne pojazdy są ekologiczne i mogą się przyczynić do zmniejszenia niechybnie rosnącego CO2 oraz powiększającego się efektu cieplarnianego. W Polsce posiadacze pojazdów elektrycznych mają wiele korzyści:
 • możliwość korzystania z buspasów,
 • zwolnienie od płacenia akcyzy,
 • miasta posiadają lokalne przepisy, w których pojazdy zwolnione są od opłaty parkingowej.
Projekt zawiera dotacje do zakupu pojazdu zeroemisyjnego BEV/FCEV lub dopłatę do opłaty wstępnej w przypadku leasingu. Przeznaczony jest dla pojazdów kategorii N2 ( 3,5t≤DMC ≤12t) oraz N3 (DMC>12t ). Zaplanowany budżet na tą inwestycje wynosi do 1 mld zł jednak nie więcej niż:
 • do 30% – dla dużego przedsiębiorstwa,
 • do 50% – dla średniego przedsiębiorstwa,
 • do 60% – dla małego przedsiębiorstwa
kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o koszt inwestycji referencyjnej. Oznacza to, że kwota dopłaty nie jest oparta na cenie zakupu, ale na różnicy w cenie między pojazdem zwyczajowym, a zeroemisyjnym. Wartość dofinansowania nie może być większa niż:
 • 400 tys. zł na jeden pojazd zeroemisyjny N2 oraz nie więcej niż opłata wstępna,
 • 750 tys. zł na jeden pojazd zeroemisyjny N3 oraz nie więcej niż opłata wstępna.
Pierwsze konsultacje dotyczące projektu miały miejsce w terminie 26.01.2024 – 05.02.2024r. Podczas narad uwzględniono sugestie dotyczące m.in.:
 • zmniejszenia średniorocznego limitu kilometrów, które przedsiębiorca obliguje się wykonać przy zakupie pojazdów kat. N2 – z 50 000 km do 25 000 km oraz dla pojazdów N3 50 000 km za wyjątkiem usług komunalnych – powyżej 25 000 km,
 • możliwości zakupu pojazdu używanego jednak nie może mieć więcej niż 6 000 przebytych kilometrów,
 • wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, jednak może on dotyczyć wielu inwestycji.
Termin zawierania umów: do 31.12.2028 r.
Okres wydawania środków: do 30.06.2029 r.
Niebawem zostanie ogłoszony termin zgłaszania wniosków o dofinansowanie. Bądźcie przygotowani, pula jest ograniczona.
Źródła:

Data dodania:

15 kwietnia 2024

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.