Wygrana CSK przed sądem w Estonii

W dniu 7 lutego 2019 roku przed sądem w Parnu/Estonia zapadł wyrok unieważniający decyzję o nałożeniu kary pieniężnej Prefektury Wschodniej Urzędu Policji i Straży Granicznej w Parnu oraz umarzający postępowanie w całości. Podstawą nałożenia kary na przewoźnika był fakt, iż w trakcie kontroli drogowej okresy odpoczynku tygodniowego oraz inne okresy wolne od pracy nie były należycie udokumentowane. W toku postępowania CSK udowodniło, iż oprogramowanie służb kontrolnych w Estonii wadliwie rozlicza czas pracy kierowców i nie przedstawia faktycznych okresów aktywności, wskutek czego w stosunku do kierowcy i przewoźnika wszczęto postępowanie całkowicie bezzasadnie. Wskutek skutecznego procesu odwoławczego przewoźnik zaoszczędził 800 Euro zasądzone w decyzji Policji o ukaraniu (kierowcy).

Data dodania:

25 marca 2019

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.