Zakazy ruchu 23 i 23 maja 2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 maja 2015 roku zgodnie z przepisami § 2 pkt 1 lit. f rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach w godzinach od godziny 8 do 22 będzie obowiązywał zakaz ruchu. Ponadto w związku z jutrzejszym zakazem w dniu dzisiejszym (23 maja 2015 roku) również obowiązują zakazy ruchu od godziny 18 do 22. Zakazy ruchu dotyczą pojazdów i zespołów pojazdów o dmc powyżej 12 ton. Ograniczenia nie mają zastosowania do pojazdów używanych:

 

 1. przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
 2. do przewozu żywych zwierząt,
 3. dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
 4. dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
 5. do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
 6. do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
 7. do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 8. do przewozu lekarstw i środków medycznych,
 9. do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 10. w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
 11. do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
 12. do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 13. do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
 14. do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
 15. do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
 16. w transporcie kombinowanym,
 17. dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;

Wyjątki określone w pkt 1-17 dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

Ponadto zakazy nie dotyczą pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Data dodania:

23 maja 2015

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.