Belgia reguluje delegowanie w transporcie

W lutym tego roku weszły w życie przepisy pakietu mobilności tj. Dyrektywy 2020/1057 oraz Dyrektywy 2018/957 regulujących zasady delegowania pracowników w ramach świadczenia usług w transporcie drogowym. Mimo upływu ponad 4 miesięcy od daty wejścia w życie nowych regulacji, w wielu krajach nie dokonano ich właściwej implementacji, a co za tym idzie przewoźnicy nie są weryfikowani w aspekcie spełniania wymogów odnośnie gwarantowanej płacy minimalnej czy dokumentowania czasu pracy. Jednym z krajów, które „spóźniły” się z implementacją przepisów wspólnotowych w zakresie delegowania była Belgia  – jednak 16 czerwca 2022 roku parlament belgijski zatwierdził nowy projekt (nr 55K2687) ustawy dot. delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego. Ustawa wejdzie w życie po opublikowaniu jej w dzienniku urzędowym, tj. w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Belgia chce zacieśnić walkę z bardzo powszechnym zjawiskiem dumpingu socjalnego kierowców pojazdów ciężarowych. Jak wynika ze statystyk belgijskiej Okręgowej Inspekcji Prac w 2021 r. stwierdzono naruszenia dot. procedur delegowania w ponad 30%  kontroli przeprowadzonych w transporcie drogowym. Belgia jest miejscem docelowym dla wielu zagranicznych przewoźników ze względu na dwa ważne porty: Antwerpia i Zeebrugge, które niedawno objęte zostały wspólną administracją.

Ustawa ma na celu całkowite implementowanie nowej dyrektywy UE w sprawie delegowania międzynarodowego. Do najważniejszych nowości należą m.in. wprowadzenie współodpowiedzialności klientów (zleceniodawców, spedytorów) w przypadku naruszeń przepisów delegowania oraz koordynacja kontroli ze służbami z innych państw członkowskich. Nowa ustawa wprowadza katalog sankcji nakładanych na przewoźników naruszających przepisy o delegowaniu; za najmniejsze naruszenia przewidziano karę od minimum 600 €, zaś przy poważniejszych uchybieniach:  do 6000 euro. W przypadku bardzo poważnych uchybień lub recydywy stosowane będą kary pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do trzech lat.

Belgijska policja z niecierpliwością oczekuje nowych narzędzi w sankcjonowaniu przewoźników za naruszenie przepisów o delegowaniu. Dotychczas prowadzone w Belgii kontrole drogowe w zakresie sposobu korzystania z odpoczynków tygodniowych oraz spełniania obowiązku powrotu kierowców do bazy co maksymalnie 4 tygodnie (lub pojazdów co 8 tygodni) wykazały wręcz patologiczne ignorowanie przez przewoźników nowych regulacji. Podczas ostatniej akcji kontrolnej w dniu 6 czerwca 2022 r. w porcie Zeebrugge, sprawdzono 153 kierowców i wykryto naruszenia u 101 z nich. Najczęstszym naruszeniem było realizowanie regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie – w Belgii grzywna za tego typu naruszenia wynosi do 1800 euro. Ponadto kierowcy 32 pojazdów naruszyli obowiązek powrotu ciężarówki do bazy co najmniej raz na 8 tygodni. W sumie służby kontrolne wszczęły postępowania karne na kwotę 190 tys. euro w znakomitej większości na przedsiębiorstwa transportowe. Belgijska policja zapowiada, że po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących delegowania kontrole drogowe będą prowadzone bez jakiejkolwiek taryfy ulgowej i wszystkie przypadki naruszenia tych regulacji będą podlegały stosownym, dotkliwym sankcjom finansowym.

Data dodania:

19 czerwca 2022

Tagi strony:

,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.