GITD przegrało w NSA – ważenia pojazdów nieprawidłowe

W dniu 11 marca 2015 roku Naczelny Sądu Administracyjny wyrokiem II GSK 240/14 oddalił skargę kasacyjną GITD od wyroku WSA z dnia 23 września 2013 roku o sygnaturze VI SA/Wa 1004/13 potwierdzając, że argumentacja kancelarii CSK w zakresie szerokich nieprawidłowości przy pomiarach nacisków osi i mas całkowitych przez inspektorów ITD jest uzasadniona. NSA potwierdził, iż kompensowanie błędów pomiarowych wag wewnętrznymi zarządzeniami GITD jest niezgodna z przepisami Kpa. Ponadto organy kontrolne używają wag przenośnych do pomiarów statycznych niezgodnie z warunkami homologacji oraz producenckimi instrukcjami obsługi. Co istotne, należy przyjąć za pewne, iż GITD pomimo tak jednoznacznego (niemal miażdżącego) wyroku NSA nadal nie zmieni zasad prowadzenia procedur kontrolnych  przez podległych inspektorów, zatem wykonywane pomiary nacisków osi i mas rzeczywistych w dalszym ciągu będą obarczone istotnymi wadami.

Data dodania:

20 maja 2015

Tagi strony:

, , ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.