Niderlandy – więcej pytań niż odpowiedzi

Aktualizacja 29.02.2020 : Niderlandzkie Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia do systemu zgłoszeniowego dodało opcję pomijania niderlandzkiego adresu przedstawiciela; oznacza to, że istnieje możliwość zgłoszenia kierowcy jako przedstawiciela. Należy jednak pamiętać, że kierowca może być przedstawicielem przewoźnika wyłącznie wówczas, gdy potrafi się porozumiewać w języku niderlandzkim bądź jednym z tzw. nowoczesnych języków uniwersalnych: niemieckim, angielskim lub francuskim.


W dniu 27.02.2020 CSK otrzymało z niderlandzkiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia wyjaśnienia odnośnie sposobu interpretacji nowych przepisów dotyczących delegowania. Treść pisma zamieszczono poniżej. Zawartość dokumentu może nieco uspokoić nastroje, jednak z pewnością nie zawiera konkretnych wyjaśnień odnośnie przedsiębiorstw transportowych. W chwili obecnej na najważniejsze pytanie, czyli „czy przedsiębiorstwo musi wyznaczyć reprezentanta w Niderlandach” odpowiedź brzmi: „tak i nie” (bądź „nie i tak” – do wyboru). Na szczególną uwagę zasługują następujące (całkowicie niejasne) stwierdzenia urzędnika ministerstwa:
1. Teza 1: osobą kontaktową może być sam kierowca ciężarówki; wyjaśnienie: kierowca musi być dostępny na terytorium NL przez cały okres delegowania (nawet jeśli przewoźnik wystawia dokument na rok z góry to zobowiązuje się do tego, że wyznaczony kierowca będzie przez pełny rok dostępny dla organów kontrolnych z dokumentacją przedsiębiorstwa) – warunek zrozumiały, ale absurdalny i niewykonalny; ponadto kierowca musiałby znać język niderlandzki bądź posługiwać się w sposób komunikatywny jednym z trzech uniwersalnych języków europejskich: niemieckim, angielskim lub francuskim;
2. Teza 2: Ministerstwo zdaje sobie sprawę, że portal postedworkers nie do końca jest przystosowany do składania deklaracji dot. delegowania kierowców w transporcie międzynarodowym. Ministerstwo deklaruje, że pracuje nad rozwiązaniem technicznym właściwym dla transportu. O terminie „poprawki” nie wspomina się w dokumencie.
3. Teza 3: Do 1 września 2020 roku nie będą nakładane grzywny dotyczące procesu delegowania. Nie jest to jednak warunek zawarty w przepisach prawa, ale samodzielna decyzja ministerstwa. Istnieje zatem ryzyko, że pracownik organu kontroli będzie opierał się na przepisach prawa a nie na wytycznych ministerstwa (z podobnym przypadkiem mieliśmy już do czynienia w chwili wprowadzania podobnych uregulowań we Francji). Ponadto nie sposób przewidzieć, czy po 1 września 2020 nie będą wszczynane postępowania za nieprawidłowe procedury delegowania pracowników delegowanych przed 1 września, a po 1 marca 2020 (czyli w okresie tzw. zawieszenia kar).

Reasumując:
1. Kierowca może być przedstawicielem przewoźnika w Niderlandach pod warunkiem, że będzie potrafił się porozumieć z kontrolerem i będzie dostępny przez cały okres delegowania na terytorium NL,
2. Będzie zmieniony internetowy system zgłoszenia delegowania w transporcie (bez przewidywalnej dany zmian),
3. Do 1 września 2020 roku nie będą nakładane grzywny.


Data dodania:

28 lutego 2020

Tagi strony:

, , , , ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.