Nowe kary w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych tygodni planowane są istotne zmiany dotyczące zasad kontroli urządzeń rejestrujących oraz organizacji pracy kierowców. W obecnym stanie prawnym służby kontrolne maja możliwość ukarania za nieprawidłowości, których dopuścił się kierowca w dniu kontroli. Jeżeli naruszenia zostały popełnione w ciągu poprzedzających 28 dni, nałożenie kary możliwe jest wyłącznie na drodze postępowania sądowego.

Zmiany zatwierdzone przez brytyjski parlament uprawniają DVSA (Driver and Vehicle Agency) do nałożenia kary za pięć wykroczeń popełnionych przez kierowcę w ciągu okresu podlegającego kontroli (tj w dniu kontroli oraz w 28 dniach poprzedzających). Maksymalna kara pieniężna została ograniczona do 1500 funtów, czyli pięć razy po 300 funtów za każde naruszenie. W przypadku większej ilości naruszeń sprawa będzie rozpatrywana w drodze postępowania sądowego.

W przypadku, gdy grzywna zostanie nałożona na kierowcę zagranicznego, kara będzie musiała być opłacona w momencie kontroli. W razie braku możliwości uiszczenia zapłaty, pojazd przewoźnika będzie unieruchamiany do czasu jej zapłacenia.

Ponadto należy zauważyć, że DVSA rozpocznie nakładanie kar (300 GPB) za korzystanie przez kierowców z tygodniowych odpoczynków regularnych w kabinie pojazdów. Szczegóły zawarte są na stronie internetowej: https://www.gov.uk/government/news/drivers-hours-changes-to-fines-for-commercial-drivers

Data dodania:

25 września 2017

Tagi strony:

, ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.