Szkolenie ADR – będzie trudniej (aktualizacja)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na swoich stronach internetowych opublikowało projekt z września 2015 roku dotyczący zmian rozporządzenia w sprawie egzaminowania kierowców przewożących towary niebezpieczne ADR (Dz.U. 304 z 2014 roku). Nowelizacja została negatywnie oceniona przez ośrodki szkoleniowe i doradcze zajmujące się problematyką przewozów ADR . Przede wszystkim Ministerstwo dąży do znacznego utrudnienia zasad przeprowadzania egzaminów oraz obniżenia poziomu zdawalności (która w chwili obecnej wynosi w granicach 90%) pod pozorem ujednolicenia zasad egzaminowania w całej Polsce.

Ministerstwo w nowelizacji wprowadziło m.in. zapis, iż zabronione będzie korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych (do chwili obecnej książki, podręczniki), z wyjątkiem „czystych” przepisów. Reasumując kierowca będzie zmuszony do nauczenia się posługiwania Umową ADR w ciągu 4 (!) dni kursu podstawowego (Umowa ADR posiada ponad 1100 stron formatu A4). Oczywiście nauczenie się umiejętności posługiwania ADR-em w tak krótkim czasie jest niemożliwe, zatem proponowana zmiana przyniesie wyłącznie jeden efekt w postaci uczenia się pytań i odpowiedzi na pamięć. Nadto rozporządzenie nie przewiduje możliwości korzystania z aktów prawnych w formie elektronicznej, co jest dopuszczalne na egzaminach DGSA.

Do pozytywnych zmian należy zaliczyć planowane wprowadzenie możliwości zdawania egzaminu przez obcokrajowca z wykorzystaniem obecnego na sali tłumacza przysięgłego.

Pełny tekst zmian oraz ocena skutków regulacji na stronach internetowych Ministerstwa: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/520/12276809/12309305/12309306/dokument183700.pdf

Data dodania:

14 października 2015

Tagi strony:

, ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.