Tarcza dla Transportu od KE – czyli 0 (zero)

W dniu 5 czerwca 2020 (a częściowo 28 maja) wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2020/698 z dnia 25 maja 2020 roku ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią Covid19, dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń (…). Celem niezwykle szybko procedowanego rozporządzenia miało być usystematyzowanie i ujednolicenie warunków przedłużania ważności wszelkich uprawnień, które wygasły lub wygasną w okresie największego rozwoju epidemii. O ile zamiar Komisji Europejskiej był w sposób oczywisty zrozumiały a działania konieczne, o tyle efekt jest nie tylko mizerny, ale wręcz absurdalnie nonsensowny. Zacznijmy jednak od początku… Poszczególne artykuły rozporządzenia przewidują przesunięcie terminów odnowienia określonych dokumentów w następujący sposób:

1. Świadectwo kwalifikacji zawodowej – jeżeli termin ważności upływa w przedziale od 1 lutego 2020 a 31 sierpnia 2020 roku to uprawnienie przedłuża się o kolejne 7 miesięcy,
2. Kod 95 – jeżeli termin ważności kod w prawie jazdy upływa w przedziale od 1 lutego 2020 a 31 sierpnia 2020 roku to uprawnienie przedłuża się o kolejne 7 miesięcy,
3. Prawo jazdy – jeżeli ważność prawa jazdy kończy się w przedziale od 1 lutego 2020 a 31 sierpnia 2020 roku to uprawnienie przedłuża się o kolejne 7 miesięcy,
4. Tachograf – jeżeli termin badania okresowego przypada na dzień zawarty w okresie od 1 marca 2020 do 31 sierpnia 2020, to ważność badania przedłuża się o kolejne 6 miesięcy,
5. Karta do tachografu – jeżeli termin ważności karty upływa w przedziale od 1 marca 2020 do 31 sierpnia 2020, to organ wydający karty ma 2 miesiące na przysłanie nowej karty. Przed otrzymaniem nowej karty kierowca może wykonywać przewozy bez karty, dokonując rejestracji i dokumentowania czasu pracy w sposób odpowiedni dla karty uszkodzonej lub zgubionej (czyli dewa wydruki dziennie – na początek i na koniec pracy – z podpisem, datą, i wyjaśnieniem przyczyn; kierowca ma mieć przy sobie dowód złożenia wniosku o wydanie karty),
6. Przegląd techniczny – jeżeli termin ważności badania technicznego upływa w okresie od 1 lutego 2020 do 31 sierpnia 2020, termin ten wydłuża się o kolejne 7 miesięcy od daty wskazanej w dowodzie rejestracyjnym.
7. Licencje wspólnotowe – jeżeli termin ważności licencji wspólnotowej upływa w okresie od 1 marca 2020 do 31 sierpnia 2020, wydłuża się go o kolejne 6 miesięcy,
8. Zabezpieczenie finansowe – jeżeli przedsiębiorca przestał spełniać wymóg zdolności finansowej w oparciu o bilans obejmujący okres od 1 marca 2020 do 30 września 2020 roku, przedłuża się termin na spełnienie tego warunku o kolejne 12 miesięcy,
9. Certyfikaty bezpieczeństwa – jeżeli ważność certyfikatu pojazdu upływa w okresie od 1 marca 2020 do 31 sierpnia 2020, termin ważności wydłuża się o kolejne 6 miesięcy.

Wydaje się zatem, że Komisja podeszła z należytą rozwagą i wyrozumiałością do potrzeb branży transportowej. Niestety nic bardziej mylnego … zamiast stworzyć jasne i przejrzyste regulacje przejściowe, wprowadzono wyjątki, które dowolnie mogą stosować poszczególne Państwa Członkowskie. Mianowicie wprowadzono zasadę, że jeśli dane Państwo Członkowskie uzna, że proces przedłużania dokumentów, ważności badań tachografów czy wydawania kart nie jest w tym kraju zakłócony, nie musi stosować się do wyjątków. Ta sama sytuacja działa w drugą stronę: jeśli dane Państwo Członkowskie uzna, że termin 7 miesięcy na przedłużenie ważności dokumentów ze względu na Covid19 jest za krótki, może wystąpić do Komisji z wnioskiem o wydłużenie tego terminu. Efekt mamy taki, że każde Państwo Członkowskie może DOWOLNIE wprowadzać u siebie wyjątki, a także skracać i wydłużać termin ich obowiązywania. Potencjalnie możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że w Polsce będziemy mieli wyjątki na 3 miesiące, w Niemczech na 6, a We Francji w ogóle. Państwa mogą wprowadzać także takie kurioza jak w Austria – zagraniczni kierowcy zobowiązani są do posiadania dokumentów ważnych, jednak termin ważności dokumentów austriackich kierowców został wydłużony. Reasumując – w obecnym stanie rzeczy to rozporządzenie nie zmienia dla firm transportowych nic. Większość Państw Członkowskich nie czekając na Komisję Europejską już dawno wprowadziło wyjątki (co oczywiste te wyjątki są w większości państw różne). Zatem w chwili obecnej i tak trzeba sprawdzać odpowiednie regulacje wyjeżdżając za granicę. Komentowane rozporządzenie zmienia sytuację o tyle, że poszczególne Państwa Członkowskie będą musiały o tych wyjątkach informować Komisję Europejską. Dla branży transportowej różnica niezauważalna…

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/…

Data dodania:

27 maja 2020

Tagi strony:

, , , ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.