WŁOCHY – procedura COVID19

Co najmniej do 17 maja 2020 roku wydłużono obowiązek dokonywania zgłoszeń i posiadania dodatkowej dokumentacji przez kierowców podróżujących w międzynarodowym transporcie drogowym do i przez terytorium Italii.

OBOWIĄZEK POSIADANIA CERTYFIKATU – Przekraczający granicę państwa są zobowiązani do zgłoszenia swojego pobytu drogą elektroniczną. Zgłoszenie musi zostać wysłać PRZED wjazdem do Włoch. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie odpowiedniego formularza  na adres e- mailowy odpowiedniej jednostki ochrony zdrowia ASL/ USSL, tj. właściwej dla miejsca wjazdu na terytorium Włoch.

CZAS PRZEBYWANIA WE WŁOSZECH: Kierowca może przebywać na terenie Włoch nie dłużej niż 72 godziny. W uzasadnionych przypadkach (stricte ze względu na okoliczności związane z procesem przewozowym) czas pobytu można wydłużyć o kolejne 48 godzin, jednak wówczas należy złożyć następne oświadczenie i wysłać do tego samego zakładu opieki zdrowotnej co wcześniejsze. W czasie pobytu we Włoszech kierowca jest zobowiązany do posiadania wypełnionego oświadczenia oraz potwierdzenia wysyłki.

WARUNKI DLA TRANZYTU: Zgłoszenie wysłane dla procedury tranzytowej jest ważne maksymalnie 24 godziny od momentu przekroczenia granicy. W tym przypadku, w razie uzasadnionych przypadków można wydłużyć pobyt o następne 12 godzin. Tutaj również kierowca jest zobowiązany do posiadania wypełnionego oświadczenia oraz potwierdzenia jego wysyłki. Wydłużenie pobytu również wymaga ponownego wypełnienia i  przesłania oświadczenia.

GDZIE WYSYŁAMY OŚWIADCZENIE:  Oświadczenie wypełnione kierowca posiada przy sobie, zaś zeskanowany dokument wysyła się do jednostki ASL/USSL właściwej dla miejsca przekraczania granicy.  Kierowca powinien posiadać potwierdzenie wysyłki oświadczenia.

ADRESY JEDNOSTEK OPIEKI ZDROWOTNEJ:

  1. Gorizia – ASL Gorizia, adres: profilassi@asugi.sanita.fvg.it
  2. Trieste – ASL Trieste, adres: dip@asugi.sanita.fvg.it
  3. Tarvisio (UD) – ASL Medio Friul, adres: sorveglianzamalattieinfettive@asufc.sanita.fvg.it
  4. Ventimiglia – ASL Imperia, adres: franco@asl1.liguria.it
  5. Frejus – ASL Torino, adres: nsuma@aslto3.piemonte.it
  6. Brennero – ASL Alto Adige: wymagane zgłoszenia online: https://siag.limequery.org/483785?lang=it&fbclid=IwAR1Zq-IbNswbrw_TWXe4YoCTPEb2GufRC9tqsPnKMRVWaNiLLvH4vjX3-6Q

Kopia zgłoszenia powinna by także wysłana na adres: coronavirus@sabes.it

WZÓR FORMULARZA – wzór formularza umieszczony został na stronie internetowej CSK. Poniżej bezpośrednie linki do pobierania:

www.csk.pl/files/MODELLO_DICHIARAZIONE_CONDUCENTI.pdf  – oryginał

www.csk.pl/files/MODELLO_DICHIARAZIONE_CONDUCENTI_INSTRUKCJA.pdf  – instrukcja

www.csk.pl/files/LAST_unofficial_courtesy_translation_into_English.pdf – wersja angielska

Data dodania:

3 maja 2020

Tagi strony:

, , ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.