Od 14.02 – Nowe zasady wjazdu do Niemiec – Covid19

W dniu 12 lutego niemiecki Instytut Roberta Kocha opublikował najnowsze informacje o wyznaczeniu międzynarodowych obszarów ryzyka przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych, BMG i BMI. Informacje te są ściśle związane z międzynarodowymi przewozami drogowymi – bowiem od niedzieli 14 lutego Słowacja, Czechy oraz Austria – kraj związkowy Tyrol (z wyjątkiem okręgu Lienz (Tyrol Wschodni), gminy Jungholz i doliny Riss w gminie Vomp i Eben am Achensee) zostały zakwalifikowane jako obszary z nowymi wariantami wirusa – obszary o szczególnie wysokim ryzyku infekcji ze względu na powszechne występowanie niektórych wariantów wirusa SARS-CoV-2.

CO TO OZNACZA DLA KIEROWCÓW?

Niemieckie rozporządzenie sprawie wjazdu przewiduje wyjątki dla pracowników w transgranicznym ruchu osobowym i towarowym , których zakres stosowania zależy od rodzaju obszaru ryzyka (obszar ryzyka, obszar o wysokiej zachorowalności lub obszary z wariantami wirusa). Obszary ryzyka z różnych kategorii są publikowane i aktualizowane przez Instytut Roberta Kocha pod adresem  https://www.rki.de/risikogebiete. Służby kontrolne w toku kontroli mają obowiązek sprawdzić, czy kraje, w których kierowca przebywał w ciągu ostatnich 10 dni (np. na podstawie danych zarejestrowanych w pamięci tachografu cyfrowego) znajdują się na liście obszarów o szczególnym ryzyku wystąpienia wariantów koronawirusa.

PRZYPOMINAMY!

Niemieckie regulacje określają trzy potencjalne obszary zagrożenia w odniesieniu do których stosuje się różne obowiązki:

1. Wjazd z obszarów ryzyka (inne kraje niże te wymienione w punktach 2 i 3):

Obszary ryzyka to obszary, w których istnieje zwiększone ryzyko zakażenia SARS-CoV-2.

–  DEKLARACJA WJAZDU (https://www.einreiseanmeldung.de):

Nie dotyczy! – Osoby, które ze względów zawodowych przewożą ludzi lub towary przez granice drogami, koleją, statkami lub samolotami, są zwolnione z obowiązku rejestracji poprzez rejestrację w postaci cyfrowej, jeżeli spełniają odpowiednie koncepcje ochrony i higieny.

–  TESTOWANIE COVID DO 48 H PRZED WJAZDEM:

Nie dotyczy! – Osoby te są również zwolnione z ogólnego wymagania okazania wyniku testu w kierunku zakażenia.

 

2. Wjazd do Niemiec z obszarów o wysokiej zachorowalności dla krajów:

Albania (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r .;

Bośnia i Hercegowina (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r .;

Estonia (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r .;

Kosowo (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r .;

Łotwa (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r .;

Litwa (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r .;

Czarnogóra (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r .;

Macedonia Północna (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r .;

Serbia (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r .;

Słowenia (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r .;

Hiszpania (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r., W tym wszystkie wspólnoty autonomiczne i hiszpańskie eksklawy;

Obszary o wysokiej zachorowalności to obszary ryzyka, w których występuje szczególnie wysoka zapadalność (duża liczba zakażeń = co najmniej 200 na 7-dni) zakażeń SARS-CoV-2.

–  DEKLARACJA WJAZDU (https://www.einreiseanmeldung.de):

Obowiązkowe! – Osoby, które ze względów zawodowych przewożą ludzi lub towary przez granice drogami, koleją, statkami lub samolotami, podlegają obowiązkowi rejestracji i muszą wypełnić deklarację w postaci cyfrowej i mieć przy sobie odpowiedni dowód. Istnieje jednak wyjątek od obowiązku rejestracji w przypadku osób, które przebywały w strefie ryzyka krócej niż 24 godziny w ramach ruchu granicznego lub wjeżdżają do Republiki Federalnej Niemiec do 24 godzin. Ten obowiązek ma zastosowanie również do personelu transportowego.

–  TESTOWANIE COVID DO 48 GODZIN PRZED WJAZDEM:

Nie dotyczy! – Osoby, które ze względów zawodowych przewożą ludzi lub towary przez granice drogami, koleją, statkiem lub samolotem, są zwolnione z wymogu okazania wyniku badania, jeśli przebywają krócej niż 72 godziny i jeśli przestrzegane są odpowiednie zasady ochrony i higieny; W uzasadnionych indywidualnych przypadkach właściwy organ (np. Służba zdrowia) może wydać dalsze wyjątki, jeżeli zaistnieją ważne przyczyny.

3. Wjazd do Niemiec z obszarów z wariantami wirusa

Czechy, Słowacja, Austria – kraj związkowy Tyrol (z wyjątkiem okręgu Lienz (Tyrol Wschodni), gminy Jungholz i doliny Riss w gminie Vomp i Eben am Achensee Irlandia, Portugalia, RPA, Wielka Brytania, Irlandia Północna, Szkocja,

Obszary z wariantami wirusa to takie, w których występują nowe warianty wirusa (mutacje), które jednocześnie nie są rozpowszechnione w Niemczech i potencjalnie stwarzają szczególne ryzyko, na przykład w odniesieniu do łatwiejszej możliwości przenoszenia.

–  DEKLARACJA WJAZDU (https://www.einreiseanmeldung.de):

Obowiązkowa! – Nie ma wyjątków od wymogu rejestracji dla wjazdu z obszarów z wariantami wirusów. Osoby, które ze względów zawodowych przewożą ludzi lub towary przez granice drogami, koleją, statkiem lub samolotem, podlegają zatem obowiązkowi rejestracji i muszą odpowiednio wypełnić rejestrację wjazdu cyfrowym i mieć przy sobie odpowiedni dowód.

–  TESTOWANIE COVID19 DO 48 GODZIN PRZED WJAZDEM:

Obowiązkowe! – Nie ma wyjątków od wymagań dotyczących okazania ujemnego wyniku testu dla wjeżdżających z obszarów z wariantami wirusów, lub przebywających w nich w ciągu ostatnich 10 dni. Osoby, które ze względów zawodowych przewożą ludzi lub towary przez granice drogą, koleją, statkiem lub samolotem, podlegają zatem ogólnemu obowiązkowi przeprowadzenia testu i muszą być w stanie udokumentować negatywny wynik testu przy wjeździe.

Szczegóły:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html?fbclid=IwAR2nXyvxb5kRyqm4utYg9OcuzAU3kcOXgNzpNgO_KKRsYX1jQvP8oj8eFq8

Data dodania:

12 lutego 2021

Tagi strony:

,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.