(WIELKA) Podwyżka Toll Collect na horyzoncie

Niemieckie Ministerstwo Transportu zaproponowało ostateczną wersję stawek opłat drogowych Toll – Collect obowiązujących od 1 grudnia 2023 r.. Nowy system opłat drogowych wprowadzać będzie nowy składnik stawki podatku od emisji CO2 w transporcie drogowym, oparty na założeniach rządowego programu „Trzeciej nowelizacji przepisów dotyczących opłat drogowych”.
W chwili obecnej (październik 2023) planuje się zmiany stawek myta w dwóch terminach: grudzień 2023 i lipiec 2024 . Ogólna podwyżka opłat dla pojazdów o DMC>7,5 tony wejdzie w życie od 1 grudnia 2023, zaś od 1 lipca 2024 opłatami będzie objęty transport pojazdami o dmc>3,5t.
NA CZYM POLEGA ZMIANA?

Od momentu wejścia w życie opłat Toll Collect obejmowały one podatek od infrastruktury, od hałasu i od zanieczyszczeń powietrza. Wraz z wejściem w życie nowego systemy opłat doliczony zostanie nowy podatek, dotyczący emisji CO2 do atmosfery. Powyższa zmiana będzie skutkować drastycznym wzrostem wysokości opłat drogowych od 40% do 83%. Najbardziej dotkliwe podwyżki czekają przewoźników, posiadających pojazdy zarejestrowane przed lipcem 2019 roku (klasa 1 emisji CO2). Ponadto zmieni się zasada ustala masy całkowitej. Do chwili obecnej istotna była wartość wpisana w dowodzie rejestracyjnym środka transportu. Teoretycznie istniała możliwość „sztucznego” obniżenia poprzez zmiany administracyjne faktycznej wartości DMC, aby pojazd zaliczony był do niższej kategorii opłat. Wg nowych przepisów do celów ustalania opłaty drogowej uwzględniana będzie techniczna dopuszczalna masa całkowita (homologacyjna), a nie określona w dowodzie rejestracyjnym (chociaż w większości przypadków będzie to ta sama wartość).
Właściciele pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony będą zobowiązani do uiszczania opłat Toll Collect od 1 lipca 2024 r.
PEŁNA TABELA NOWYCH OPŁAT: https://csk.pl/files/Toll_Colect_XII2023.pdf
A CO Z CNG/LPG, pojazdami z ogniwami wodorowymi?

Pojazdy napędzane CNG/LNG od stycznia 2024 r. będą standardowo podlegać obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej. Pojazdy bezemisyjne takie jak pojazdy elektryczne oraz z silnikiem wodorowym, a także pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi pozostają zwolnione od obowiązku dokonywania opłat drogowych do końca 2025 roku. Od 1 stycznia 2026 roku od pojazdów bezemisyjnych trzeba będzie uiszczać tylko 25% stawki częściowej za koszty związane z infrastrukturą plus stawki częściowe za koszty związane z obciążeniem hałasem i zanieczyszczeniem powietrza.
TAŃSZA OPŁATA DLA POJAZDÓW NOWSZYCH?

Co do zasady każdy pojazd będzie automatycznie klasyfikowany do klasy 1 emisji CO2 (najdroższej). Lepsza klasa emisji spalin jest możliwa dla pojazdów z datą pierwszej rejestracji od 1 lipca 2019 r. Korzystając z wyszukiwarki klas emisji w portalu klienta Toll Collect można sprawdzić, do jakiej klasy emisji CO₂ przypisany jest dany model pojazdu. Tam masz możliwość złożenia wniosku o zmianę klasy emisji oraz przesłania dokumentów dowodowych (dowód rejestracyjny pojazdu, CIF, CoC, karta jednolitej homologacji).
Do celów ustalenia klasy emisji CO2 należy dostarczyć do Toll Collect następujące dokumenty:
1. Dowód rejestracyjny
2. Dokument CoC (z ang. Certificate Of Conformity, inaczej: świadectwo homologacji) to dokument zgodności wydawany przez producenta pojazdu poświadczający, że spełnia on odpowiednie wymagania techniczne i normy określone przez Unię Europejską (UE) – do uzyskania u autoryzowanego przedstawiciela danej marki, lub
3. Dokument CIF (Customer Information File) – jest to dokument wysyłany przez producenta. Zawiera on informacje o specyfikacji technicznej pojazdu, m.in. określa zużycie paliwa i emisję CO2 przez pojazd.
W przypadku nieprzedstawienia dokumentu wskazującego na klasę CO2 pojazd będzie zaliczony do najniższej (najdroższej) klasy.
CO Z KOSZTAMI TRANSPORTU?

Nie trzeba być mistrzem matematyki, aby zauważyć, że podwyżka opłat Toll-Collect drastycznie wpłynie na ogólne koszty usług transportowych. Po tegorocznych zmianach związanych z pakietem mobilności i nowymi zasadami naliczania wynagrodzeń kierowców, nowe opłaty drogowe będą kolejnych kosztotwórczym składnikiem usługi transportowej. Średnia cena użytkowania dróg objętych opłatami drogowymi w Niemczech wzrośnie o 16 Eurocentów. Chociaż wydaje się, że nie jest to opłata wygórowana jednak należy pamiętać, że dla średniej wielkości przedsiębiorstwa posiadającego 10 ciągników siodłowych, przy przebiegu na terytorium Niemiec wynoszącym w sumie 70 tysięcy km, podwyżka przełoży się na dodatkowe koszty w wysokości ponad 11 000 Euro, czyli ponad 130 000 Euro rocznie. Inaczej ujmując taki przewoźnik będzie uiszczał do budżetu Niemiec rocznie dodatkową opłatę stanowiącą równowartość nowego ciągnika siodłowego. Uwzględniając dodatkowo niezwykle silną presję podwyżek opłat drogowych w innych krajach, podwyżkę cen ropy na światowych rynkach, presję płacową związaną z podwyżkami wynagrodzeń minimalnych i coraz mniejszą ilością kierowców na rynku, przyszłość transportu jawi się w niepokojąco ciemnych barwach. W najgorszej sytuacji są przewoźnicy, mający podpisane kilkuletnie kontrakty przewozowe bez klauzul związanych z rekompensatą opłat drogowych. Może się okazać, że dotychczasowe wynagrodzenie po 1 grudnia 2023 nie starczy nawet na koszty działalności.

Data dodania:

4 października 2023

Tagi strony:

, , , ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.