Od 01.10.2021 Toll Collect też dla CNG

Od 1 października 2021 r. zwolnieniu z opłaty TOLL-COLLECT dla samochodów ciężarowych zasilanych gazem ziemnym będą objęte wyłącznie pojazdy na gaz ziemny przystosowane FABRYCZNIE do pracy z CNG (sprężony gaz ziemny), LNG (skroplony gaz ziemny) lub do pracy jako silniki dwupaliwowe z LNG/dieslem, które posiadają homologację systemu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 595/2009. Pojazdy objęte zwolnieniem będą musiały być zgodne z klasą emisji Euro VI i być skonfigurowane przez producenta pojazdu jako nowy pojazd do zasilania głównie gazem ziemnym PRZED PIERWSZĄ REJESTRACJĄ zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Dotychczas obowiązujące zwolnienie z opłat Toll-Collect wygasa w dniu 30 września 2021 r. dla pojazdów, które zostały następnie zmodernizowane lub do których dodano jeden lub więcej zbiorników gazu ziemnego, a także dla pojazdów na gaz ziemny, które nie są objęte klasą emisji Euro VI.
Do 30 września 2021 r. pojazdy te mogą pozostać zarejestrowane w Toll Collect na liście pojazdów zwolnionych z opłat, jeśli są zasilane całkowicie lub głównie gazem ziemnym. Obejmuje to pojazdy zasilane CNG, LNG lub NG (gazem ziemnym). Jednak napędy LPG (gaz płynny) nie są zwolnione.
Zbiorniki gazu ziemnego muszą mieć następujące minimalne pojemności:
CNG: minimum 300 litrów lub 50 kg;
LNG: Minimum 300 litrów lub 115 kg;
NG: Minimum 300 litrów.
Po 30 września 2021 r. wszystkie zarejestrowane zmodernizowane pojazdy na gaz ziemny zostaną skreślone z listy pojazdów zwolnionych z opłat. Będą one podlegały obowiązkowi uiszczania opłat drogowych od 1 października 2021 r. Toll Collect poinformuje o tym fakcie posiadaczy pojazdów.
łówną przyczyną wprowadzenia nowych zasad było masowe doposażanie pojazdów ciężarowych w instalacje CNG/LNG, w których jedynie pozorowano działanie systemu dwupaliwowego. BAG zwraca uwagę na fakt, iż podczas wielu kontroli zagranicznych pojazdów zarejestrowanych jako dwupaliwowe, przewoźnicy nie potrafili udokumentować jakiegokolwiek zakupu gazu do pojazdu ciężarowego. Wniosek z tego płynął oczywisty; przewoźnicy masowo instalowali jakiekolwiek instalacje CNG wyłącznie do celów zwolnienia z opłat Toll Collect, co jednak nie miało żadnego przełożenia na ograniczenie emisji szkodliwych substancji zawartych w spalinach. Poprzedni cel niemieckiego ustawodawcy, tj. ochrona środowiska poprzez przejście na spalanie mniej toksycznych gazów CNG/LNG nie został osiągnięty (przez nadmierne „kombinacje” przewoźników). Zmiana przepisów była więc konieczna dla osiągnięcia wcześniej zamierzonego celu. W chwili obecnej planowany okres obowiązywania zwolnienia z uiszczania opłat drogowych dla pojazdów CNG/LNG będzie trwał co najmniej do 2023 roku.

Data dodania:

12 sierpnia 2021

Tagi strony:

, ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.