POLSKA WPROWADZA ODSTĘPSTWA OD R. 561/2006

W dniu 18.03.2020 minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował, że Polska działając na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego wprowadza tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6-7 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy. Te wyjątkowe środki są uzasadnione pandemią zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19. Odstępstwa stosuje się od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 16 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z tymi odstępstwami:
– dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),
– tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust.2)
– łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),
– po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7).

Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.

POWYŻSZE ODSTĘPSTWA NIE WYMAGAJĄ SPORZĄDZANIA OPISÓW NA WYDRUKACH Z TACHOGRAFU. Aktualizacja (19.03.2020) – w związku z wątpliwościami co do legalności wprowadzenia polskich odstępstw (brak rozporządzenia) w chwili obecnej sugeruje się sporządzanie wydruków uzasadniających przekroczenie norm w każdy przypadku. W przypadku innych odstępstw (brak odpoczynku z uwagi na oczekiwanie na granicy, brak przerw z uwagi na trudności w znalezieniu miejsca parkingowego) standardowo należy sporządzać odpowiednie wyjaśnienia na wydrukach.

Data dodania:

18 marca 2020

Tagi strony:

, , ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.