NIEMCY – nowe kraje z ograniczeniami wjazdu – 25.01

Niemieckie rozporządzenie w sprawie wjazdu przewiduje wyjątki dla pracowników w transgranicznym ruchu osobowym i towarowym , których zakres stosowania zależy od rodzaju obszaru ryzyka (obszar ryzyka, obszar o wysokiej zachorowalności lub obszary z wariantami wirusa). Obszary ryzyka z różnych kategorii są publikowane i aktualizowane przez Instytut Roberta Kocha pod adresem https://www.rki.de/risikogebiete i są stale aktualizowane. Należy pamiętać, że służby kontrolne analizują kraje, w których przebywał w ciągu ostatnich 10 dni kierowca, na podstawie danych zarejestrowanych w pamięci tachografu cyfrowego. Przewidziano trzy obszary zagrożenia w odniesieniu do których stosuje się różne obowiązki:
1️⃣ 🟢. Wjazd z obszarów ryzyka (inne kraje niże te wymienione w punktach 2 i 3):
Obszary ryzyka to obszary, w których istnieje zwiększone ryzyko zakażenia SARS-CoV-2.
📑 Cyfrowa deklaracja wjazdu (https://www.einreiseanmeldung.de):
Osoby, które ze względów zawodowych przewożą ludzi lub towary przez granice drogami, koleją, statkami lub samolotami, są zwolnione z obowiązku rejestracji poprzez rejestrację w postaci cyfrowej, jeżeli spełniają odpowiednie koncepcje ochrony i higieny.
🔬 Badanie Covid19:
Osoby te są również zwolnione z ogólnego wymagania okazania wyniku testu w kierunku zakażenia.
2️⃣ 🟡. Wjazd do Niemiec z obszarów o wysokiej zachorowalności – Egipt, Albania, Andora, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Estonia, Iran, Izrael, Kolumbia, Kosowo, Łotwa, Liban, Litwa, Meksyk, Czarnogóra, Macedonia Północna, Panama, Serbia, Słowenia, Hiszpania, Czechy, USA, ZEA
Obszary o wysokiej zachorowalności to obszary ryzyka, w których występuje szczególnie wysoka zapadalność (duża liczba zakażeń = co najmniej 200 na 7-dni) zakażeń SARS-CoV-2.
📑 Cyfrowa deklaracja wjazdu (https://www.einreiseanmeldung.de):
Osoby, które ze względów zawodowych przewożą ludzi lub towary przez granice drogami, koleją, statkami lub samolotami, podlegają obowiązkowi rejestracji i muszą wypełnić deklarację w postaci cyfrowej i mieć przy sobie odpowiedni dowód. Istnieje jednak wyjątek od obowiązku rejestracji w przypadku osób, które przebywały w strefie ryzyka krócej niż 24 godziny w ramach ruchu granicznego lub wjeżdżają do Republiki Federalnej Niemiec do 24 godzin. Ten obowiązek ma zastosowanie również do personelu transportowego.
🔬 Badanie Covid19:
Osoby, które ze względów zawodowych przewożą ludzi lub towary przez granice drogami, koleją, statkiem lub samolotem, są zwolnione z wymogu okazania wyniku badania, jeśli przebywają krócej niż 72 godziny i jeśli przestrzegane są odpowiednie zasady ochrony i higieny; W uzasadnionych indywidualnych przypadkach właściwy organ (np. Służba zdrowia) może wydać dalsze wyjątki, jeżeli zaistnieją ważne przyczyny.
3️⃣ 🔴. Wjazd do Niemiec z obszarów z wariantami wirusa – Irlandia, Portugalia, RPA, Wielka Brytania, Irlandia Północna, Szkocja,
Obszary z wariantami wirusa to takie, w których występują nowe warianty wirusa (mutacje), które jednocześnie nie są rozpowszechnione w Niemczech i potencjalnie stwarzają szczególne ryzyko, na przykład w odniesieniu do łatwiejszej możliwości przenoszenia.
📑 Cyfrowa deklaracja wjazdu (https://www.einreiseanmeldung.de):
Nie ma wyjątków od wymogu rejestracji dla wjazdu z obszarów z wariantami wirusów. Osoby, które ze względów zawodowych przewożą ludzi lub towary przez granice drogami, koleją, statkiem lub samolotem, podlegają zatem obowiązkowi rejestracji i muszą odpowiednio wypełnić rejestrację wjazdu cyfrowym i mieć przy sobie odpowiedni dowód.
🔬Badanie Covid19:
Nie ma wyjątków od wymagań dotyczących okazania ujemnego wyniku testu dla wjeżdżających z obszarów z wariantami wirusów, lub przebywających w nich w ciągu ostatnich 10 dni. Osoby, które ze względów zawodowych przewożą ludzi lub towary przez granice drogą, koleją, statkiem lub samolotem, podlegają zatem ogólnemu obowiązkowi przeprowadzenia testu i muszą być w stanie udokumentować negatywny wynik testu przy wjeździe.

Data dodania:

25 stycznia 2021

Tagi strony:

, , , , , , ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.