Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża projekt programu dofinansowania pojazdów zeroemisyjnych dla przedsiębiorców. Wsparcie realizowane będzie w latach 2024 – 2029 lub do [...]

Zwrot nadpłat Toll Collect coraz bliżej?

W dniu 20.03.2024 r. Sąd Administracyjny w Kolonii (sygn. akt 14 K 6556/20) wydał wyrok w tzw. faktycznym postępowaniu wzorcowym w zakresie sposobu wyliczenia stawki opłaty drogowej. Co [...]

Sprawozdanie o ilości kierowców

W dniu 31 marca 2024 upływa termin realizacji kolejnego obowiązku sprawozdawczego dla przewoźników drogowych. Zgodnie z treścią art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o [...]

Sprawozdanie środowiskowe 2024

Przewoźniku PAMIĘTAJ! – do 31 marca złóż informację o korzystaniu ze środowiska Przedsiębiorstwa transportowe ze względu na wymagania, które nakłada na nich Rozporządzenie Ministra Klimatu [...]

Protesty rolników a czas pracy kierowców

Od kilku tygodni rolnicy w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej wyjeżdżają na drogi w ramach protestu, którego celem jest sprzeciw wobec polityki rolnej Unii Europejskiej, Zielonego Ładu [...]

Dzięki CSK 230 tys. zł kary uchylone

Od lutego 2023 roku w Wielkiej Brytanii obowiązują niezwykle rygorystyczne kary pieniężne nakładane na przedsiębiorstwa transportowe za przemyt imigrantów wynikający z uchybień w zabezpieczeniu [...]

Płaca minimalna 2024 – Czy nas to dotyczy?

Od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna w Polsce wyniesie 4242 zł brutto, zaś od 1 lipca będzie 58 zł większa, czyli łącznie 4300 zł brutto. Jak co roku na wielu branżowych stronach internetowych [...]

Kara 52000 GPB za drobne naruszenie…

Jeden z naszych klientów otrzymał we wrześniu 2023 roku od Border Force decyzję o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 52 000 GBP na podstawie znowelizowanej brytyjskiej ustawy Carriers’ [...]

Nowe tachografy – ale czy nowe obowiązki?

Od dnia 21 sierpnia 2023 roku w nowo rejestrowanych pojazdach będą instalowane wyłącznie tachografy inteligentne II generacji. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) [...]

Nowelizacja Kodeksu Pracy kosztowna dla transportu

W dniu 26 kwietnia 2023 roku weszła w życie obszerna nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca do polskiego porządku prawnego regulacje dyrektywy unijnej 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w [...]

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.