Zwrot nadpłat Toll Collect coraz bliżej?

W dniu 20.03.2024 r. Sąd Administracyjny w Kolonii (sygn. akt 14 K 6556/20) wydał wyrok w tzw. faktycznym postępowaniu wzorcowym w zakresie sposobu wyliczenia stawki opłaty drogowej. Co najważniejsze Sąd potwierdził, iż zastosowany przez rząd federalny system obliczania kosztów infrastruktury (Wegekostengutachten) z 2014r. oraz z 2018r. implementowany do stawek opłat za maut został był wadliwy również w odniesieniu do lat 2016–2020. Sąd orzekł, że za wskazany okres należy się zwrot części opłat: za lata 2016–2018 w wysokości 5,86% oraz za okres od 01.01.2019 do 27.12.2020 w wysokości 4,44%. Dodatkowo sąd ustalił odsetki na poziomie 5 punktów procentowych powyżej bazowej stopy procentowej, co obecnie wynosi 8,62%, naliczane od daty uiszczenia opłaty.

Niestety jest też zła wiadomość – radość przewoźników co do szybkiego załatwienia kwestii zwrotów może być przedwczesna, bowiem wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Jeżeli rząd federalny zaskarży to orzeczenie, sprawa może się wydłużyć o kolejne 2-3 lata. Ryzyko zaskarżenia wyroku jest jednak niewielkie, ponieważ już 4 lata temu TSUE w wyroku  C-321/19 wskazał, że w odniesieniu do lat 2010 i 2011 rząd federalny nie powinien był obciążać płatników myta kosztami policji drogowej (także w późniejszych okresach). Sąd Administracyjny w Kolonii jedynie potwierdził tezy z wyroku TSUE, rozszerzając jedynie ich zastosowanie także na późniejsze okresy.

Należy także pamiętać, że w chwili obecnej w BALM (dawniej BAG) oczekuje na rozpoznanie blisko 40.000 wniosków na zwrot zaległych opłat. Z tego powodu, uwzględniając opieszałość niemieckich urzędów, fizyczny zwrot środków może nastąpić nawet w 2026 roku (jednakże wszystkie zaległości z potężnymi odsetkami). Należy także pamiętać, że ze względu na obowiązujące w niemieckich przepisach okresy przedawnienia o zwrot opłat mogą ubiegać się wyłącznie firmy, które złożyły stosowne wnioski w 2020-2021 roku. Złożenie wniosku o zwrot w chwili obecnej będzie bezprzedmiotowe ze względu na przedawnienie możliwości dochodzenia roszczeń za wspomniane okresy zawyżonych opłat Toll Collect.

Data dodania:

26 marca 2024

Tagi strony:

, , ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.