Delegowanie do NL – podsumowanie

W ostatniej chwili (czyli 2 dni przed 1 marca) niderlandzkie Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia skorygowało system zgłoszeniowy pracowników delegowanych do NL poprzez wprowadzenie możliwości wskazania kierowcy jako przedstawiciela przedsiębiorstwa, bez określania miejsca pobytu na terytorium NL. Chociaż pozornie to rozwiązanie skutkuje brakiem konieczności wyznaczania przedstawiciela w NL należy się zastanowić, czy takie rozwiązanie jest dla przewoźnika korzystne i bezpieczne. Kilka okoliczności pod rozwagę poniżej:

  1. Kierowca zostaje przedstawicielem przewoźnika – przede wszystkim kierowca wg wytycznych MSZW (Ministerie van Soziale Zaken en Werkelegenheid) przedstawiciel powinien komunikatywnie porozumiewać się w języku niderlandzkim bądź jednym z języków popularnych: angielskim, niemieckim lub francuskim. Znajomość języka powinna pozwolić na wyjaśnienie zasad zatrudnienia, okresów zatrudnienia, zakresu świadczenia pracy, otrzymywanego wynagrodzenia, terminów wynagrodzenia itp. Inną sprawą jest to, czy przewoźnik naprawdę chce, aby to kierowca reprezentował jego interesy na terytorium NL. Czy w przypadku postępowań kontrolnych, których skutkiem może być nałożenie kary do 12 000 Euro przewoźnik chce, aby to kierowca przekazywał kontrolerom w obcym języku wiążące wyjaśnienia odnoście zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa? Nie sądzę, aby takie rozwiązanie było bezpieczne zarówno dla kierowcy, jak i (tym bardziej) dla przewoźnika.
  2. Kierowca zostaje przedstawicielem przewoźnika – wg wytycznych ministerstwa kierowca będący jednocześnie przedstawicielem powinien być do dyspozycji organów kontroli przez cały okres delegowania na terytorium NL. Ponieważ jeden różni kierowcy mają różne okresy przebywania na terytorium NL, każdy z nich powinien być przedstawicielem przewoźnika wyłącznie w zakresie swojej własnej osoby. To z kolei wymaga sporządzenia odrębnego zgłoszenia delegowania dla każdego z pracowników. W przypadku sporządzania bowiem zgłoszenia grupowego należy wskazać wyłącznie jednego przedstawiciela, co ze względu na charakter pracy w transporcie międzynarodowym jest niemożliwe.
  3. Nie trzeba nic robić do 1 września 2020 roku – powielane przez niektóre branżowe portale internetowe informacje, jakoby termin wejścia w życie procedur delegowania w NL został przesunięty do 1 września należy traktować jako nonsens. Należy podkreślić, że do 1 września odsunięto opcję penalizacji, tj. nakładania kar za nieprawidłowe zorganizowanie procedur delegowania. Jednakże cały proces delegowania nieodwołalnie wchodzi w życie od 1 marca, co wiąże się z koniecznością przestrzegania płacy minimalnej, zasad naliczania wynagrodzenia itp. Należy uwzględnić fakt, że po 1 września 2020 roku mogą być w NL prowadzone kontrolne dotyczące okresu od 1 marca do 31 sierpnia. Sam fakt zawieszenia penalizacji jest przejawem wyłącznie dobrej woli niderlandzkiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia odnośnie nakładania kar, jednak nie zwolniono przewoźników z obowiązku przestrzegania przepisów!

Dla przewoźników, którzy zawarli umowę o przedstawicielstwo w NL z CSK: w przypadku podjęcia decyzji, że to kierowca będzie Państwa przedstawicielem na terytorium NL, prosimy o przesłanie do nas wniosku o anulację umowy; CSK od początku działalności przyjmuje zasady Fair Play i nie wykorzystujemy niejasności prawnych dla osiągnięcia zysków, zatem ostateczna decyzja co do trwania zawartych umów należy ostatecznie do Państwa. W przypadku rezygnacji nie będą Państwo obciążeni żadnymi kosztami; nie będzie uwzględniany także zawarty w umowie okres wypowiedzenia. Prosimy jednak o analizę ryzyka związanego z przedstawicielem w osobie kierowcy – czy to jest dla Państwa rozsądne rozwiązanie. Nie namawiamy do żadnej opcji – Państwo muszą podjąć decyzję o najrozsądniejszej opcji rozwiązania problemu. W przypadku chęci anulacji umowy czekamy na stosowną informację do 4 marca. W przypadku braku stosownej informacji uznajemy, że istnieje wola kontynuowania współpracy w tym zakresie.

Data dodania:

29 lutego 2020

Tagi strony:

, , , ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.