Francja nowy znak wymyśliła – kary do 750 Euro

Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie pojazdy ciężkie (pojazdy do transportu towarów i osób) we Francji muszą być oznaczone znakiem informującym o tzw. „martwych polach” w lusterkach. Znaki muszą być widoczne po bokach i z tyłu pojazdu. Końcowy projekt ustawy w zakresie szczegółowego sposobu oznakowania pojazdu został już opublikowany.

Obowiązek oznakowania dotyczy pojazdów ciężkich, tj. takich, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, poruszających się w środowisku miejskim (nie dotyczy tych, które dojeżdżają wyłącznie do centrów logistycznych poza ośrodkami miejskimi). Nieprzestrzeganie obowiązku oznakowania będzie karane grzywną 4 klasy (do 750 Euro).

Szczegóły:
Oznakowanie może być przymocowane do pojazdu za pomocą kleju, nitowania lub innych środków mocujących lub może być namalowany lub przyklejony do karoserii. Pojazdy, które na bokach i z tyłu mają oznakowanie wskazujące na martwe pole, zgodnie z ustawodawstwem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uznaje się za zgodne z przepisami francuskimi.

Kwestie techniczne – CIĘŻARÓWKI I PRZYCZEPY:
Pojazdy silnikowe i pojazdy ciągnięte (przyczepy i naczepy) muszą być wyposażone w oznakowanie z tyłu pojazdu, po prawej stronie wzdłużnej płaszczyzny symetrii i na wysokości od 0,90 do 1,50 m od podłoża oraz:
– W przypadku pojazdów silnikowych: oznakowanie na pierwszym metrze od przodu pojazdu, z wyłączeniem powierzchni szklanych, po lewej i prawej stronie pojazdu oraz na wysokości od 0,90 do 1,50 metra od podłoża;
– W przypadku naczep: oznakowanie, lewe i prawe, na pierwszym metrze za sworzniem siodła i na wysokość od 0,90 do 1,50 metra od podłoża,
– W przypadku przyczep: oznakowanie na pierwszym metrze przedniej części nadwozia pojazdu, po lewej i po prawej stronie pojazdu oraz na wysokości między 0,90 i 1,50 m od podłoża.

Oznakowanie musi być umieszczone w taki sposób, aby było widoczne w każdych okolicznościach (nie może być niczym zasłonięte) i aby nie utrudniało widoczności tablic rejestracyjnych i innych wymaganych napisów/oznakowań na pojeździe, widoczności różnych świateł i urządzeń sygnalizacyjnych, jak również nie zasłaniało pola widzenia kierowcy.

Kwestie techniczne – AUTOBUSY:
Autobusy oraz autobusy przegubowe muszą być wyposażone w znaki wskazujące na martwe pole na każdej sekcji tworzącej pojazd przegubowy. Znaki te są umieszczane na pierwszym metrze przed każdą sekcją, z wyłączeniem powierzchni szklanych, z lewej i prawej strony oraz na wysokości od 0,90 do 1,50 metra od podłoża.

Wyjątki:
Pojazdy silnikowe i przyczepy/naczepy, w przypadku których spełnienie wymagań dotyczących wysokości umieszczenia znaku od podłoża jest technicznie niemożliwe, muszą być wyposażone w oznakowanie umieszczone na wysokości możliwie najbliższej wysokości bazowej, jednak nie wyżej niż do 2,10 metra. Pojazdy z systemami bezpośredniego widzenia na dole drzwi lub w przypadku szklanych drzwi, są wyposażone w znaki umieszczone w odległości od przodu pojazdu jak najbliżej odległości bazowej, jednak nie dalej niż 3 metry. Można odstąpić od tego wymogu, jeżeli konstrukcja pojazdu nie pozwala na umieszczenie znaków zgodnie z przepisami bez zasłaniania części szyby.
Kryteria tylnego oznakowania nie mają zastosowania do pojazdów silnikowych i przyczep / naczep, w przypadku których założenie oznakowania jest technicznie niemożliwe. Dotyczy to w szczególności kontenerów, bagażników samochodowych, ciągników siodłowych, cystern, pojazdów platformowych, ramion do zdejmowanych kontenerów, wózków widłowych. Pojazdy te muszą być oznakowane na tylnej ścianie w miejscu odpowiednim i zgodnym z ich charakterystyką techniczną.
Kryteria umiejscowienia oznaczeń bocznych nie mają zastosowania do przyczep/naczep, w przypadku których jest to technicznie niemożliwe. Pojazdy te mają boczne oznaczenia w pozycji odpowiedniej i zgodnej z ich charakterystyką techniczną.

GRAFIKA DO WYDRUKU W WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI:
https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/dsr_angles_morts_exe_201134_v2.zip

Data dodania:

22 grudnia 2020

Tagi strony:

, ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.