MiLOG – Trybunał odrzucił skargi

Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe odrzucił skargę konstytucyjną złożoną przez 14 przedstawicieli zagranicznych przewoźników odnośnie płaci minimalnej MiLoG. Trybunał uznał, iż skarga (sygnatura sprawy: 1 BvR 555/15) na obowiązującą normę prawną jest niedopuszczalna (w sposób zrealizowany przez przewoźników). Trybunał w swojej wypowiedzi jednak skrytykował ustawę o płacy minimalnej. W szczególności Trybunał zwrócił uwagę na fakt, iż z przepisów MiLOG trudno wywieść tezę, w jakim zakresie MiLOG obowiązuje zagranicznych przewoźników, oraz czy minimalny wymiar wynagrodzenia dla zagranicznych przewoźników jest zgodny z prawem europejskim.

Trybunał Konstytucyjny wskazał, że prawo nie reguluje w sposób jednoznaczny pojęcia „zatrudniony w Niemczech”, tj. czy rozumie się go jako jakąkolwiek osobę fizyczną świadczącą pracę zarobkową w Niemczech niezależnie od czasu jej trwania, czy też pracownika w rozumieniu niemieckiego systemu zabezpieczenia społecznego. Trybunał wskazał, iż „rodzi się pytanie, czy wymóg minimalnego wynagrodzenia jest niezbędny dla krótkoterminowych wizyt zagranicznych pracowników w Niemczech, w celu osiągnięcia celów realizowanych przez ustawę o płacy minimalnej.”

Zatem mimo niedopuszczalności złożenia skargi na MiLOG Trybunał wskazał jednoznacznie, iż ustawa MiLOG jest bublem prawnym i jej stosowanie wymaga wielu szerokich interpretacji.

Zatem jedyna szansa w decyzji Komisji Europejskiej odnośnie legalności wprowadzenia ustawy MiLOG. Niestety, wydaje się że przedstawiciele KE nie są chętni do działania wbrew prawu niemieckiemu. Wydaje się, że jedyną drogą do unieważnienia przepisów MiLOG jest złożenie pozwu do Trybunału Unii Europejskiej, na co jednak KE raczej się nie zdecyduje. Najbardziej dziwi fakt, iż polski głos w tej sprawie praktycznie nie istnieje. Czy zatem polski transport będzie kolejną ofiarą pseudopoprawności politycznej naszych europarlamentarzystów, którzy nie chą drażnić bogatego sąsiada? Dowiemy się 19 lipca 2015 roku, w którym to dniu mija termin na złożenie wyjaśnień przez rząd niemiecki do KE – wówczas organy unii podejmą decyzję o dalszych krokach w sprawie MiLOG.

Data dodania:

3 lipca 2015

Tagi strony:

, , ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.