Niemcy – nowe kary za odpoczynek tygodniowy uchwalone

W dniu 31 marca Rada Federalna przyjęła projekt nowelizacji ustawy Fahrpersonalgesetz (ustawy o kierowcach link) wprowadzającą wysokie kary pieniężne za naruszenie przepisów rozporządzenia 561/2006 poprzez wykorzystywanie regularnych odpoczynków tygodniowych w pojeździe (numer druku rządowego 18/10882). Wg nowo wprowadzanych przepisów odpowiedzialność za prawidłowość korzystania z odpoczynków będzie nakładana zarówno na przewoźników, jak i zatrudnionych kierowców. W przypadku stwierdzenia przez uprawniony organ kontroli, że kierowca wykorzystuje regularny okres odpoczynku tygodniowego w pojeździe nakładane będą kary:

1. na kierowcę – 60 Euro za każdą godzinę nieprawidłowo wykorzystanego odpoczynku (2700 Euro za cały odpoczynek),

2. na przewoźnika  – 180 Euro za każdą godzinę nieprawidłowo wykorzystanego odpoczynku tygodniowego (8100 Euro za cały odpoczynek).

Organy kontrolne (Policja, BAG, Inspekcja Pracy) będą uprawnione do szczegółowej kontroli sposobu wykorzystywania przez kierowcę odpoczynku tygodniowego (zarówno na gorącym uczynku jak i w przeszłości). Z uwagi na brak szczegółowych informacji w zakresie sposobu prowadzenia kontroli uznać należy, że będą one dotyczyły wyłącznie odpoczynków regularnych realizowanych na terytorium Niemiec. Ustawa wejdzie po zakończeniu procesu legislacyjnego, tj. w ciągu 1-2 miesięcy  – firmy transportowe mają zatem niewiele czasu na przeorganizowanie swoich procedur transportowych w celu dostosowania do wprowadzonych uregulowań.

Data dodania:

1 kwietnia 2017

Tagi strony:

, , ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.