Obowiązki przedsiębiorcy z rozporządzenia 165/2014

W związku z wejściem w zeszłym roku w życie przepisów rozporządzenia 165/2014 informujemy, że zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia przedsiębiorstwa transportowe są odpowiedzialne za zapewnienie, by ich kierowcy byli właściwie wyszkoleni i poinstruowani w zakresie prawidłowego działania tachografów, zarówno cyfrowych, jak i analogowych, przeprowadzają regularne kontrole, by zapewnić właściwe użytkowanie tachografów przez swoich kierowców i nie udzielają kierowcom żadnych bezpośrednich ani pośrednich zachęt, które mogłyby skłaniać ich do niewłaściwego używania tachografów. W związku z powyższym w poniżej umieszczono wzór dokumentu potwierdzającego fakt odpowiedniego przeszkolenia kierowcy, który po wypełnieniu i podpisaniu należy dołączyć do akt osobowych kierowcy.

OŚWIADCZENIE O PRZESZKOLENIU

Data dodania:

23 marca 2017

Tagi strony:

, , ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.