ADR WEBINARIUM 18.10.2022 G. 10:00 – WSTĘP BEZPŁATNY

CSK serdecznie zaprasza na coroczne certyfikowane, i co najważniejsze bezpłatne szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych DGSA, w tym procedur wysyłkowych, spedycyjnych oraz kontrolnych. Szkolenie skierowane jest do podmiotów (załadowców, przewoźników, dystrybutorów) mających z CSK podpisaną umowę w zakresie doradztwa DGSA. Po webinarze każdy z uczestników otrzyma stosowny certyfikat potwierdzający ukończenie obowiązkowego szkolenia o którym mowa w dziale 1.10 Umowy ADR. Planowan czas trwania Webinaru – 4 godziny, jednak istnieje duże ryzyko znacznego wydłużenia spotkania w końcowej części (pytania do prowadzącego).

PROGRAM SZKOLENIA:
1.Obowiązki podmiotów zarządzających przedsiębiorstwami. Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych i odpowiedzialność za naruszenie przepisów. Przegląd istotnych warunków Umowy ADR na lata 2021 – 2023. Obowiązki przewoźnika, napełniającego oraz nadawcy. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.
2. Ochrona towarów niebezpiecznych w rozumieniu Umowy ADR. Procedury rozpoznawania i charakterystyka zagrożeń, metody wykrywania i usuwania zagrożeń oraz działania podejmowane w przypadku naruszenia bezpieczeństwa. Obowiązki i odpowiedzialność osób wykonujących czynności związane z przewozem drogowym stosownie do ich funkcji określonych w planie ochrony.
3. Stosowanie przepisów ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych w zakresie szkoleń, dokumentowania przewozów towarów niebezpiecznych oraz cele i skutki wyznaczenia doradcy do spraw towarów niebezpiecznych.
4. Dobra reputacja w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1071/2009 a naruszenia związane z przewozem towarów niebezpiecznych.
5. Temat: Obsługa codzienna pojazdów samochodowych oraz wpływ jej właściwego przeprowadzenia na bezpieczeństwo przewozu towarów ADR. Obowiązki związane z koniecznością utrzymania pojazdu oraz wyposażenia w należytym stanie. Kontrola wyposażenia pojazdu w rozumieniu przepisów ADR (instrukcja pisemna) oraz dokumentacji obecnej na pokładzie jednostki transportowej. Zasady reagowania w przypadku stwierdzenia, że stan techniczny nie jest zadowalający bądź istnieje uzasadnione podejrzenie istnienia zagrożenia bezpieczeństwa przewozu.
4. Załadunek pojazdu – masy, wymiary, stopnie napełnienia. Zasady reagowania w przypadku przeciążenia pojadu lub przepełnienia cysterny. Odpowiedzialność za naruszanie zasad brd.
5. Przypomnienie zasad na temat oznakowania środka transportu. Określenie katalogu wymaganej dokumentacji przewozowej. Korzystanie z instrukcji bezpieczeństwa.
6. Przewóz odpadów niebezpiecznych. Umowa ADR oraz procedury SENT. Kary za naruszenie przepisów dotyczących przemieszczania ładunków tzw. „wrażliwych”.
7. Pytania i odpowiedzi.

*WEBINARIUM NIEODPŁATNE WYŁĄCZNIE DLA PODMIOTÓW MAJĄCYCH PODPISANĄ Z CSK UMOWĘ DGSA. DLA POZOSTAŁYCH ZAINTERESOWANYCH PODOBNE SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW POD LINKIEM:
https://csk.clickmeeting.com/webinarium-adr-towary-niebezpieczne-2022

HASŁO DOSTĘPOWE DO WEBINARIUM ZOSTANIE PRZESŁANE NA ADRES KONTAKTOWY KAŻDEGO Z OBSŁUGIWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Data dodania:

4 października 2022

Tagi strony:

, , , ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.