Koronawirus w transporcie – podsumowanie na dziś 18.03.2020

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi odstępstw od przepisów związanych z czasem pracy kierowców, poniżej przedstawiamy wykaz państw, które zdecydowały się na warunkowe zniesienie kar za przekroczenie norm czasu:

1. Polska: Odstępstwa stosuje się od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 16 kwietnia 2020 r.: (aktualizacja 19.03 – do chwili obecnej brak rozporządzenia – wątpliwości co do legalności wprowadzonych odstępstw) 
– dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (art. 6 ust. 1),
– tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (art. 6 ust. 3),
– łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (art. 6 ust. 3),
– po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (art. 7). Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.

2. Hiszpania: Wyłączenia stosuje się od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 28 marca 2020 r. i dotyczą one:
– art. 6.1. rozporządzenia 561/2006: Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 9 godzin. Jednakże dzienny czas prowadzenia pojazdu może zostać przedłużony do nie więcej niż 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu.
– art. 8.6. rozporządzenia 561/2006: W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej:
— dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku, lub
— jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny. Skrócenie to należy jednak skompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu. Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.
Źrodło: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-…

3. Norwegia Zwolnienie stosuje się do transportu artykułów związanych z życiem i zdrowiem, takich jak:
 dystrybucja żywności i powiązane branże, w tym dystrybucja paliw;
 pasza dla zwierząt i transport żywych zwierząt;
 transport leków i sprzętu medycznego;
 dystrybucja sprzętu do szpitali i innych instytucji publicznych.
Odstępstwa stosuje się od dnia 13 marca 2020 r. przez 30 dni, a dotyczą one art. 6 i 8 rozporządzenia 561/2006. Jednak należy pamiętać, że:
– kierowca może skrócić dzienne okresy odpoczynku do co najmniej 9-ciu godzin;
– kierowca powinien mieć co najmniej jeden skrócony tygodniowy odpoczynek w każdym tygodniu przez cały okres wyjątku;
– nie udziela się zwolnienia z art. 7 rozporządzenia 561/2006.
Źródło: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/pre…

4. Austria: Wyłączenia dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców stosuje się od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 14 kwietnia 2020 r.

5. Niemcy: Bawaria, północna Nadrenia-Westfalia, Saksonia i Dolna Saksonia ogłosiły zawieszenie weekendowych zakazów ruchu dla ciężarówek przewożących artykuły higieniczne i spożywcze o długim okresie trwałości.

6. Szwecja: Od 16 marca 2020 r. przez 30 dni w Szwecji obowiązują następujące wyjątki:
– dzienny okres odpoczynku może wynosić co najmniej 9 godzin;
– odpoczynek tygodniowy może zostać skrócony do 24 godzin
– czas prowadzenia pojazdu może zostać wydłużony o ile stosowane są w/w zasady odpoczynku.
Źródło: https://transportstyrelsen.se/globalassets/glob…

ZALECA SIĘ, ABY KAŻDE ODSTĘPSTWO OD NORM CZASU PRACY OPISAĆ NA WYDRUKU LUB NA WYKRESÓWCE. PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE FIRMA MOŻE ZOSTAĆ SKONTROLOWANA PRZEZ INSPEKCJĘ TRANSPORTU DROGOWEGO ROK WSTECZ, KIEDY CAŁA OBECNA SYTUACJA MOŻE ZOSTAĆ ZAPOMNIANA. DO TEJ PORY NIE POJAWIŁY SIĘ OGÓLNOEUROPEJSKIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE CZASU PRACY KIEROWCÓW, DLATEGO PROSZĘ MIEĆ NA UWADZE, ŻE POWYŻSZE ODSTĘPSTWA NIE MUSZĄ BYĆ HONOROWANE W INNYCH KRAJACH.

Co należy zrobić w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia 561/2006?
1. Po powstaniu naruszenia kierowca powinien sporządzić wydruk (NIE W CZASIE JAZDY, ALE PO DOTARCIU DO MIEJSCA POZWALAJĄCEGO NA POSTÓJ)
2. Na odwrocie należy dokładnie i ze szczegółami napisać co się stało, kiedy i gdzie oraz rodzaj naruszenia.
3. Proszę w opisie naruszenia zawrzeć adnotację: art. 12/561/2006/WE 4. Kierowca powinien się podpisać z imienia i nazwiska. Co napisać na wydruku? W związku z zaistniała sytuacją najlepiej pisać prawdę:
– „Zator drogowy wywołany kontrolą sanitarną na granicy z ….”
– „Utrudnienia na przejściu granicznym w ………. ze względu na kontrolę sanitarną”
– „Utrudnienia w ruchu na drodze nr ……….. spowodowane sytuacją epidemiologiczną”
– „Konieczność dojazdu do … w obawie o zdrowie w związku z COVID-19”

W RAZIE KŁOPOTÓW DZWONIĆ!

Data dodania:

18 marca 2020

Tagi strony:

, , ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.