Niderlandy – co z przedstawicielem?

Już 1 marca 2020 roku wchodzą w życie nowe regulacje Królestwa Niderlandów odnośnie delegowania pracowników przez zagraniczne przedsiębiorstwa. Głównym obowiązkiem będzie zgłaszanie faktu delegowania pracowników na terytorium Niderlandów za pośrednictwem strony internetowej https://www.postedworkers.nl.

Główna wątpliwość dotyczy konieczności wyznaczania przedstawiciela (na wzór regulacji francuskich) przy delegowaniu do Niderlandów. Teoretycznie nie ma takiego obowiązku – zgodnie z przepisami NL przedstawicielem może być sama osoba delegowana, zatem mógłby być to także kierowca przebywający na terytorium NL. Problem pojawia się w momencie wysyłania zgłoszenia poprzez portal https://www.postedworkers.nl. Okazuje się bowiem, że dla danego przedsiębiorstwa zgłosić można wyłącznie jednego przedstawiciela, który ponadto musi przebywać przez cały okres delegowania (wszystkich pracowników delegowanych) w Niderlandach. A to z kolei wyklucza możliwość wyznaczenia kierowcy jako osoby reprezentującej. Inaczej ujmując pomimo, że przepisy NL dopuszczają możliwość wyznaczenia kierowcy jako reprezentanta w czasie delegowania, sposób wysyłania zgłoszenia poprzez portal https://www.postedworkers.nl wyklucza taką możliwość. Ponadto, system zgłoszeniowy WYMUSZA podanie stałego adresu przedstawiciela w Niderlandach, co całkowicie dyskwalifikuje możliwość uwzględnienia delegowanych kierowców. Reasumując, w chwili obecnej przy przedstawionej konstrukcji systemu zgłoszeniowego wyznaczenie reprezentanta mającego stały adres w Niderlandach jest obowiązkowe.

Fakty dotyczące delegowania pracowników do NL na tydzień przed wejściem obowiązku zgłoszeniowego:

  1. System zgłoszeniowy działa w 3 językach: niderlandzkim, niemieckim i angielskim. Inne języki mają być uzupełniane w bliżej niesprecyzowanej przyszłości.
  2.  Podczas zgłoszenia należy podać stały adres reprezentanta w NL,
  3. Po 1 marca brak zgłoszenia pracownika delegowanego za pośrednictwem POSTEDWORKERS może się skończyć sankcją do 12 000 Euro,
  4. Obowiązek zgłoszeniowy dotyczy przewozów z załadunkiem / rozładunkiem w NL oraz w kabotażu, nie dotyczy tranzytu oraz
  5. Obowiązek zgłoszeniowy nie dotyczy w ogóle transportu pasażerskiego.
  6. Zgłoszenie możesz wysłać na cały rok z góry. Możesz wysłać dane wszystkich pracowników, nawet jeśli nie jesteś do końca pewny / pewna, którzy z nich faktycznie będą delegowani.
  7. Musisz od 1 marca 2020 szczegółowo rozliczać (ewidencjonować) czas pracy w NL, naliczać odpowiednie wynagrodzenie minimalne i archiwizować do celów kontrolnych.

CSK zapewnia dla swoich klientów przedstawiciela w NL.

Szczegóły odnośnie delegowania na następujących www:
https://www.postedworkers.nl/werknemer
https://www.postedworkers.nl/wetgeving
https://www.inspectieszw.nl/inspectie-szw/sancties-en-handhavingsmethoden/boete/boetes-wagweu
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038587/2018-11-06
https://www.postedworkers.nl/werknemer/transportsector
https://www.postedworkers.nl/faq/vraag-en-antwoord/wie-kan-een-contactpersoon-zijn-en-wat-is-zijn-of-haar-rol

Data dodania:

21 lutego 2020

Tagi strony:

, , , ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.