Od 1.01.2021 w Danii płaca minimalna…

Dla kierowców zarejestrowanych za granicą od dnia 1 stycznia 2021 roku wprowadzony zostaje obowiązek przestrzegania minimalnych duńskich przepisów socjalnych, w tym obowiązek zapewnienia płacy minimalnej, wynoszącej w chwili obecnej ok. 22,15 € za godzinę (164,96 DKK). Kary za nieprzestrzeganie przepisów mogą sięgać ponad 10 000 koron duńskich.

Duński parlament uchwalił latem 2020 ustawę nakładającą obowiązek stosowania duńskich minimów socjalnych dla kierowców ciężarówek zarejestrowanych za granicą. Nowe przepisy wejdą w życie w dniu 1 stycznia. Regulacje będą obowiązywać kierowców wykonujących przewozy kabotażowe oraz w transporcie kombinowanym (z wyłączeniem pojazdów do 3,5 t DMC).

Ciężarówki zarejestrowane za granicą będą również musiały być zarejestrowane online przed wjazdem na terytorium Danii w celu ułatwienia kontroli regulacji socjalnych właściwym organom. Podczas rejestracji pojazdu przewoźnik musi podać nazwę i adres firmy, dane pojazdu, datę rozpoczęcia i zakończenia zlecenia w Danii, dane kontaktowe kierowcy oraz inne niezbędne informacje do celów ustalenia spełniania warunków socjalnych obowiązujących w Królestwie Danii.

Wysokość przewidzianych kar jest dość dotkliwa: 10.000 DKK ( koron duńskich, tj. 1.345 EUR) za brak zgłoszenia przewoźnika, 20.000 DKK w przypadku ponownego naruszenia, następnie 35.000 DKK (4.700 EUR) w przypadku nieprzestrzegania warunków płacy minimalnej oraz w przypadku recydywy – 70.000 DKK. Nowe prawo przewiduje możliwość unieruchomienia pojazdu w niektórych skrajnych przypadkach wg swobodnej oceny kontrolującego.

Rejestracji przedsiębiorstwa i pojazdu należy dokonać na stronie:

https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Register_of_foreign_operations_in_Denmark

 

Data dodania:

29 grudnia 2020

Tagi strony:

, ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.