Niderlandy – nowe zasady delegowania dla przewoźników

Z dniem 1 marca 2020 roku Niderlandów wprowadza obowiązek zgłaszania pracowników delegowanych za pośrednictwem systemu elektronicznych, na podobnych zasadach jak to uczyniły Niemcy, Austria czy Francja. Pewną nowością jednak jest fakt, że Holandia wbrew regulacjom UE wprowadziła nowe obowiązki nie tylko dla delegowanych pracowników (osób pozostających w stosunku pracy), ale także dla osób samozatrudnionych (przedsiębiorców samodzielnie wykonujących przewozy drogowe). Raporty zgłoszeniowe mogą być generowane już od 1 lutego 2020 roku poprzez portal internetowy https://www.postedworkers.nl/online-melden . Obowiązek zgłoszeniowy dotyczy następujących przypadków:

 1. delegowanie własnego personelu na terytorium Niderlandów w celu świadczenia usług.
 2. delegowanie pracowników z międzynarodowego przedsiębirostwa do oddziału w Niderlandach
 3. delegowanie do pracy w Niderlandach pracowników z zagranicznej agencji pracy tymczasowej.

Przed rozpoczęciem delegowania za pośrednictwem portalu POSTEDWORKERS należy sporządzić zgłoszenie zawierające między innymi następujące dane:

 1. dane osobowe dyrektora;
 2. dane osobowe wszystkich pracowników lub pracownika samozatrudnionego
 3. dane osoby kontaktowej (przedstawiciela) w Holandii;
 4. dane holenderskiego klienta;
 5. adres miejsca pracy;
 6. rodzaj pracy oraz czas jej trwania.

Ustawodawca Niderlandzki w stosunku do transportu drogowego poczynił bardzo szerokie odstępstwa. Zagraniczne firmy przewozowe będą objęte następującymi regulacjami:

 1. obowiązkiem złożenia uproszczonego zgłoszenia wyłącznie raz na rok (uzupełnianego w razie potrzeby o dane kierowców); zgłoszeniem objęci będą pracownicy, zleceniobiorcy oraz osoby samozatrudnione (właściciele firm prowadzący pojazdy),
 2. zgłoszenie będzie dotyczyło wyłącznie transportów kabotażowych, dwustronnych oraz cross-trade; z obowiązku zgłoszeniowego wyłączone są przewozy tranzytem przez terytorium Niderlandów,
 3. Zgłoszenie od przewoźnika drogowego nie wymaga podania danych usługobiorców na terytorium Niderlandów oraz konkretnego precyzowania usługi,
 4. Podczas wypełniania zgłoszenia podać należy wyłącznie JEDEN numer rejestracyjny dowolnego środka transportu w przedsiębiorstwie, nawet jeśli przewoźnik posiada dużą ilość pojazdów.
 5. Roczne zgłoszenie (raport zgłoszeniowy) pozwala jednorazowo wysłać dane wszystkich pracowników w firmie nawet wówczas, gdy przewoźnik nie ma wiedzy którzy z nich będą wysłani do pracy na terytorium Niderlandów,
 6. Nie ma obowiązku sporządzenia całego raportu w czasie jednej procedury. Rozpoczęte zgłoszenie jest zapamiętywane w systemie i może być ukończone w ciągu 14 dni,
 7. W transporcie osobą kontaktową może być sam kierowcą. NIe musi znać języka Niderlandzkiego – musi jednak dysponować znajomością jednego z tzw. popularnych języków nowoczesnych: angielskim, niemieckim lub francuskim,
 8. Dane dotyczące wynagrodzenia NIE BĘDĄ wymagane w zgłoszeniu. Jednak każy przewoźnik musi liczyć sie z możliwością kontroli, czy spełnia wymagania niderlandzkiej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu WagwEU.
 9. Przewidziano stworzenie wielojęzycznego portalu informacyjnego, zawierającego także informacje w języku polskim.

Inspektoraty pracy będą sprawdza, czy pracodawcy i klienci przestrzegają przepisów ustawy WagwEU. Inspektoraty pracy wraz z organami podatkowymi i zakładem ubezpieczeń społecznych (SVB) będą miały bezpośredni dostęp do wszystkich zgłoszeń internetowych. Służba imigracyjna, policja, organy skarbowe będą mogły zażądać danych (dowodó) potwierdzających spełnienie obowiązków zgłoszeniowych oraz obowiązkó dotyczących płacy minimalnej.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Społecznych i Zatrudnienia z dnia 3 października 2016 r. Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie za naruszenie zasad delegowania przewiduje sie następujące kary pieniężne:

 1. odmowa przekazania dokumentów dotyczących delegowania na żądanie uprawnionego urzędnika – do 12 000 Euro
 2. brak lub niewłaściwe dokumenty potwierdzające wypłatę płacy minmalnej, niesporządzenie ewidencji czasu pracy w Niderlandach, brak dokumentów dotyczących naliczenia wynagrodzenia – do 12 000 Euro,
 3. niedostarczenie w rozsądnym terminie dokumentów na wniosek właściwego organu – do 12 000 Euro.

W przypadku stwierdzenia umyślnego działania lub recydywy kara zwiększana jest o 50%. W zależności od wagi naruszenia kary nakładane są w wysokości 25, 50, 75 lub 100% przewidzianej maksymalnej kary pieniężnej. Jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, maksymalna wysokość kary wynosi 50% stawki głównej.

Ustalenia dotyczące negocjacji pomiędzy organizacją TLN (Transport Logistyka Niderlandów) zawarte się pod tym linkiem: https://www.ttm.nl/wp-content/uploads/2020/01/WagwEU.pdf

Ponadto przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku w Niderlandach obowiązują nowe stawki płacy minimalnej:

Data dodania:

30 stycznia 2020

Tagi strony:

, , ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.