20.03 – Kierowcy bez kwarantanny

KIEROWCA, KTÓRY POWRACA DO POLSKI W RAMACH ŚWIADCZENIA PRACY JEST ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU KWARANTANNY NIEZALEŻNIE OD TEGO, JAKIM POJAZDEM WRACA.

W dniu 20 marca 2020 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U. 491 z 20202 roku) w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii. Zgodnie z przepisami par. 2 pkt 6 nowego rozporządzenia obowiązkowi kwarantanny nie podlegają osoby przekraczające granicę RP w ramach wykonywania czynności zawodowych:

1.w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tych państwach;

2. przez załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub załogę statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

3. przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym;

4. przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

a) w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu określonym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412).

Ustawodawca rozwiązał zatem często teraz spotykany na granicach problem kierowania na kwarantannę kierowców w transporcie drogowym.  Reasumując kierowca, który powraca do Polski w ramach świadczenia pracy jest zwolniony z obowiązku kwarantanny niezależnie od tego, jakim pojazdem wraca.

W celu ułatwienia organom kontrolnym podjęcia właściwej decyzji co do osoby wjeżdżającej do Polski zaleca się wyposażanie kierowców w odpowiednie zaświadczenia o zatrudnieniu w przedsiębiorstwie transportowym.

ROZPORZĄDZENIE

Data dodania:

20 marca 2020

Tagi strony:

, , , ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.