DO FRANCJI TYLKO Z CERTYFIKATEM

W następstwie ogłoszenia w dniu 17.03.2020 przez Prezydenta Republiki Francuskiej zamknięcia granic w celu zapewnienia funkcjonowania transportu drogowego, wprowadzono obowiązek posiadania przez kierowcę certyfikatu potwierdzającego zatrudnienie w przedsiębiorstwie transportowym. Francuskie organizacje branżowe zalecają, aby kierowcy wykonujący przewozy towarowe na terytorium Francji wypełnili dokument o nazwie Attestation de déplacement dérogatoire d’un personnel dans une entreprise de transport routier ou de logistique (poniżej link bezpośredni). Zawiera on informacje dotyczące firmy i kierowcy oraz odnosi się do dekretu z 16 marca zezwalającego na transport drogowy w celu zapewnienia ciągłości dostaw.

LINK DO CERTYFIKATU

Tłumaczenie deklaracji na certyfikacie: Zgodnie z art. 1 dekretu z dnia 16 marca 2020 r. regulującego podróż w ramach walki z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19: Ja, niżej podpisany, Pan (lub Pani) ……… (podaj imię i nazwisko), działając jako ………. (określ swoją funkcję) w ………. (podaj nazwę firmy) zaświadczam, że Pan (lub Pani lub Pani) ……………… (podać imię i nazwisko), zamieszkały …………………. (adres), jest zatrudniony w naszej firmie, jako ………………… (określić). Jego działalność wymaga fizycznej obecności w firmie.

Data dodania:

18 marca 2020

Tagi strony:

, , ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.