LIMOSA – Belgia rejestruje kierowców

Przypominamy, że od 2007 roku w Belgii obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące zasad delegowania pracowników (projekt LIMOSA). System rejestracji zagranicznych pracowników – LIMOSA (www.limosa.be) umożliwia kontrolę i weryfikację informacji o delegowanych na terytorium Belgii pracownikach przez uprawnione organy kontrolne (Service public fédéral – Emploi, travail et concertation sociale – odpowiednik polskiej Inspekcji Pracy). Z zasady przewoźnicy w transporcie międzynarodowym zwolnieni są z obowiązku rejestracji w systemie – jedynym wyjątkiem są przewozy kabotażowe – w tym przypadku przed wykonaniem pierwszego przewozu podmiot delegujący kierowcę (kierowców) powinien dokonać odpowiedniego zgłoszenia poprzez system LIMOSA. Deklaracja LIMOSA powinna zawierać co najmniej następujące informacje :
– dane pracowników lub innych osób realizujących pracę w imieniu zgłaszającego,
– datę rozpoczęcia i zakończenia okresu oddelegowania,
– rodzaj (charakter) prac wykonywanych w czasie oddelegowania,
– wskazanie branży, której dotyczy oddelegowanie,
– miejsce faktycznego wykonywania prac lub/i świadczenia usług.
Brak zgłoszenia w systemie LIMOSA może w konsekwencji doprowadzić do otrzymania kary pieniężnej (do kwoty 18000 Euro). Więcej na temat procedur rejestracji stronie www.limosa.be. Sankcje z tytułu nieprzestrzegania obowiązku zgłoszeniowego opisane są na stronie http://www.emploi.belgique.be/detailA_Z.aspx?id=788#. Po zarejestrowaniu podmiot zgłaszający otrzyma certyfikat L1 (dla każdej zgłoszonej osoby). W przypadku realizowania przewozu kabotażowego, certyfikat L1 należy przekazać na każde żądanie klienta z Belgii. Jeżeli oddelegowany pracownik nie jest w stanie wylegitymować się tym dokumentem, klient z Belgii ma obowiązek ustawowy poinformować organy kontrolne o tym fakcie. Należy także pamiętać, że wykonywanie kabotażu na terytorium Belgii wiąże się nie tylko z obowiązkiem zgłoszeniowym, ale także z koniecznością przestrzegania uregulowań socjalnych (ochrony pracy) obowiązujących w Belgii, w tym także odnośnie płacy minimalnej.

Data dodania:

7 grudnia 2015

Tagi strony:

, ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.